نام دیگر استعمار ذلت است

نام دیگر استعمار ذلت است
ژانویه 23, 2022
212 بازدید

بربادی یک مُلک، نابودی یک ملت همانا زندگی کردن در زیر یوغ استعمار می باشد، در شرایط کنونی هیچ بلوچی در بلوچستان زندگی ایده آل و خوبی را سپری نمی کند.

هر بلوچی مکلف و مجبور است تا ریشه اصلی این بدبختی که استعمار در زیر سلطه حکومت ظالم آخوندی می باشد را درک کند.امروزه مردم بلوچ در سرزمین بلوچستان از طفل گرفته تا جوان و کهن سال به هیچ گونه مزیت های زندگی دسترسی ندارند.

کارفرما و سرمایه دار بلوچ امنیت ندارد، شرایط کار برای کارگر بلوچ فراهم نیست، دانش آموزان بلوچ به امکانات آموزشی دسترسی ندارند، از سیستم بهداشتی مناسب و آب آشامیدنی سالم که هیچ خبری نیست.

آیا بهتر نیست، برخیزید و برای مملکت خود خودتان تصمیم بگیرید؟

آیا از این همه ویرانی خانه های خود، اعدام جوانان خود، بیسواد ماندن نسل آینده خود خسته نشده اید؟

آزادی شیرین است، و مبارزه برای آزادی شیرین تر از آن، این معنی واقعی مبارزه را باید از نلسون ماندلا و چگوارا یاد گرفت.

من سهابی ام، تا آزادی مملکتم بلوچستان مبارزه خواهم کرد، شما چطور؟

فیض بلوچ

برچسب‌ها:, , , ,