نسل کشی سیستماتیک در بلوچستان

نسل کشی سیستماتیک در بلوچستان
می 6, 2023
56 بازدید

در کشوری که قانون و سیستم قضایش به قصد نابودی بلوچ و سایر ملل مستعمره تنظیم شده جنایت ها بیشتر و مظلومان بیشتری به بند کشیده و شکنجه و اعدام می شوند.قطع به یقین چنین کشوری بر خاک و خون ملل در بند بنا شده و تا هر زمان برقرار باشد ستم نیز بر این جغرافیای کذایی برقرار خواهد ماند. قصد خامنه ای از جنایت های بیشمارش که در بلوچستان دارد نسل کشی ملت بلوچ است .اعمال مجازات اعدام نقض خودسرانه حق حیات و نقض ممنوعیت رفتارها یا مجازات اعدام ظالمانه ترین غیر انسانی ترین و تحقیر آمیز ترین نوع مجازات است حق حیات که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است ولی جمهوری اسلامی در بلوچستان کشتارگاه راه انداخته اعدام های فله ای جوانان بلوچ که رو به افزایش است.انچه بلوچستان از آن رنج برده و می برد فقر و بیکاری،تبعیض و خشونت عریان دولتی است و در کنار آن کشتار مردم گرفتاردر فقر و ستم توسط جمهوری اسلامی به بهانه و اتهام مواد مخدر و اشراراست تا سرپوشی برای این جنایت و نسل کشی باشد.در اعتراضات اخیر «جنبش ماهو بلوچ» در بلوچستان تعداد زیادی از جوانان بلوچ از جمله کودکان زیر ۱۸ سال بدون دلیل و بر خلاف روال قانونی بازداشت شده اند که از سرنوشت آنها خانواده ها بی خبرند.طی ۵ روز اخیر دستکم ۲۲ تن از ملت بلوچ در زندانهای کشور اعدام شده اند.لازم به ذکر است، همزمان با اعتراضات سراسری و اعتراضات مردمی«جنبش ماهو بلوچ» در کشور اجرای احکام اعدام ملت بلوچ افزایش چشمگیری داشته است بطوری که از 29 مرداد ماه 1401 تا 14 اردیبهشت 1402 است که ۱۲۵ نفر بلوچ در زندان های مختلف کشور اعدام شده اند که فقط از ۹ تا ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ فقط ۲۲ نفر گزارش شده است.