نفع بلوچ از ایرانی بودن، فقط فقر و بدبختی

نفع بلوچ از ایرانی بودن، فقط فقر و بدبختی
ژانویه 15, 2023
186 بازدید
نفع بلوچ از ایرانی بودن، فقط فقر و بدبختی!بلوچ چه در بلوچستان و چه در خارج از بلوچستان همواره با سیاست تضعیف حکومت های استعمارگر شاه و شیخ مواجه بوده است.خراسان شمالی و مرز شمال شرقی با افغانستان از دیرباز مسکن بلوچ ها بوده است و حتی در برخی از نقشه های قدیمی خاک بلوچستان در یک باریکه تا تورکمنستان نشان داده شده است.گزارش وزارت کار رژیم آخوندی در مورد فقر در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد بلوچستان با ۵۰ درصد رتبه نخست فقر در جغرافیای ایران را دارد. همچنین خراسان شمالی که جمعیت آخرین قسمت ها و بیشترین آمار نفوس را بلوچ ها تشکیل میدهند  نیز در رتبه دوم این فهرست قرار گرفتهاست. وضعیت جنوب کرمان و شرق و شمال هرمزگان که همه بلوچ نشین هستند و توسط رضاخان پالانی از خاک بلوچستان جدا شدند نیز به همین شکل و حتی در مناطقی بسیار بدتر می‌باشدحال شما بگویید که از ایرانی بودن در طول صد سال اخیر #ملت_بلوچ چه نفعی برده که باز هم عده‌ای بلوچ  خارج‌نشین فریاد جانم فدای ایران سر می‌دهند.چنین افرادی احتمالاً در تبانی با گجر #منافع_ملی_بلوچ  را سودا و مانند خان‌زادگان و سردارزادگان در زمان #پهلوی و لگوران و سران طوایف در زمان حکومت آخوندی وعده‌ها و بسته های حمایتی برای خود و خانواده هایشان دریافت کرده اند که قصد دارند بلوچ را غلام و برده گجر نشان دهند
برچسب‌ها:, , , ,