نقشه ایران، سال نشر 1852

نقشه ایران، سال نشر 1852
فوریه 16, 2023
146 بازدید

نقشه ایران، سال نشر 1852

محل نشر برلین. موجود در کتابخانه دیجیتال قطر                                    https://www.qdl.qa/en/archive/81055/vdc_100023700110.0x000008

تمامیت خواهان فارس بصورت عمده چند مورد مهم را انکار می‌کنند
۱_ اینکه ما یک ملت هستیم و ایران فعلی کشوری کثیرالمله است و لفظ « ملت ایران » اشتباه و برای منافع سیاسی رژیم #پهلوی و آخوندی اختراع شده است
۲_ اینکه بلوچستان کشوری مستقل بوده و توسط رضاخان پالانی اشغال شده است

و دلیل انکار حقایق فقط به دلیل داشتن بهانه برای انکار حقوق تایید شده ما در اعلامیه جهانی حقوق بشر است

https://t.me/SahabBalochistan
برچسب‌ها:, , , , , , , ,