نه، به فراموشی؛ انزجار کافی نیست اقدام میکنیم (مزارالله بلوچ)

نه، به فراموشی؛ انزجار کافی نیست اقدام میکنیم (مزارالله بلوچ)
ژوئن 2, 2022
158 بازدید

در تاریخ ملت ها، حکومت های ضد مردمی بسیاری ظهور و افول کرده‌اند،
حکومت های نامطلوب و نامتجانس با مردم، معمولا عمر کوتاهی دارند و زود سکوت مردم را می شکنند و خود در هم می‌شکنند.

جمهوری اسلامی که جایگزین دیکتاتوری سلطنتی پهلوی شد، نه تنها از سرنوشت او نیاموخت بلکه دیکتاتوری را فربه تر و بنیادگرایی ولایت فقیه نیز به آن افزوده شد.

گرچه انتظار می رفت جمهوری اسلامی دیری نپاید و با شکستن سکوت ملت های تحت استعمار، سر به نیست شود اما سرکوب وحشتناک ملت ها و تکیه بر قدرت های بیرونی سبب شد تا اینجا دوام بیاورد .

اما اکنون بعد از چهل و اندی سال، انزجار نهفته در دل ملت های تحت استعمار به مرحله اقدام به براندازی رسیده است و تا نجات از ستم دوام خواهد يافت.

اما این سال‌های تاریک زخم های ناسور در دل تاریخ اند؛ سال‌های تجاوز سپاهيان رژیم به ده ها دختر بلوچ، ویرانی خانه های صدها نفر در بلوچستان، تخريب مساجد، ترور علما حقگو، توهین صمصامهای سپاهی به مردم بلوچ، طرح ظالمانه اسکان ملیون ها نفر جمعیت غیربومی در سواحل بلوچستان، کشتار سوختبران، ترور شخصیتی ریش سفیدان بلوچ در مقابل دوربین در قضیه ده هزاری ها و… این همه گوشه ای از اعمال خونین و ننگین این رژیم در بلوچستان بوده است.

آیا وقت آن نرسیده که این سکوت مرگبار بشکند و اقدامی صورت گیرد؟

بدون شک که دریک مقطع زمانی حساس رسیده ایم، اکنون همگرایی ملت های تحت استعمار بی‌سابقه است، همه به پا خواسته اند و خواست اساسی خود را دارند طرح میکنند و برای بدست آوردنش جدی تصمیم گرفته اند و تا به دست آوردن آزادی خواهند رزمید.

در چنین شرایطی بردگی بخاطر چند میلیون تومان بی ارزش، نشستن و سکوت، عدم حضور در کنار مبارزین و بی پاسخ ماندن ندای باهند و مقاومت، جفایی بزرگ در حق تاریخ، فرهنگ و نسل آینده بلوچ خواهد بود و این فرصت طلایی برای یک نسل دیگر به یک رؤیای دست نیافتنی مبدل خواهد شد.

طعم شیرین سرزمین آزاد برای فرد و گروه خاص نيست، بلکه تحفه ایست همگانی، دهنده و گیرنده آن خود ملت باید باشد.

برای رسیدن به آن‌ نگوئید منظور من نیستم، بگذار کسی دیگر بلند شود، من نیازی نیست کاری بکنم بلکه فرد فرد ملت مخاطب خاص است

انقلاب های بیداری و پیروزی ها وقتی شکل گرفتند که همه گفتند من هم باید کاری بکنم! من هم باید کاری بکنم! من هم باید کاری بکنم! این زندگی نیست، از این زندگی مرگ بهتر است.

برچسب‌ها:, ,