وحدت سرزمینی بلوچستان هدف بزرگ حزب “بلوچستانءِ راجی تپاکی” است.

وحدت سرزمینی بلوچستان هدف بزرگ حزب “بلوچستانءِ راجی تپاکی” است.
می 4, 2021
1020 بازدید

مملکت بلوچستان “بلوچستان غربی” بیش از ۲۶۰ هزار کیلومتر مربع مساحت دارد و مردمانش بلوچ با یک هویت، یک زبان، یک سرزمین و دارای فرهنگ، آداب و رسوم مشترک هستند.

سرزمین بلوچستان غربی ۹۳ سال پیش توسط لشکریان رضاخان اشغال شد. از آن پس ملت بلوچ آماج سیاست آسیمیلاسیون زبانی و فرهنگی قرار گرفته است. برای تضعیف هویت ملی بلوچ سیاستهای گوناگونی اتخاذ و اعمال شده است. تجزیه و تقسیم سرزمین بلوچستان توسط رژیم پهلوی بین سه استان و تغییر نامهای بلوچی شهرها، مناطق و قبایل بہ فارسی، ممنوعیت زبان بلوچی و توهین به آداب و رسوم بلوچی از جمله این موارد است که برای آن ملت بلوچ متحمل هزینه ھای سنگین و چه بسا جبران ناپذیری شده است.

بخشی از استراتژی حزب “بلوچستانءِ راجی تپاکی” یکپارچگی بلوچستان با حمایت و پشتوانه ملت بلوچ است. راجی تپاکی بر آن است، که همراه با میلیونها بلوچ، مناطق تجزیه شده را که به استانهای خراسان، کرمان و هرمزگان الحاق شده اند به “ماتین وطن” یعنی سرزمین تاریخی بلوچستان بر اساس مرزهای سال ۱۳۰۷ شمسی باز گرداند.

Www.partybns.org
تلگرام:
@Partybns