وضعیت زنان در حکومت جمهوری اسلامی ایران (نوشته: مهشان بلوچ)

وضعیت زنان در حکومت جمهوری اسلامی ایران (نوشته: مهشان بلوچ)
مارس 23, 2022
222 بازدید

در جمهوری اسلامی زنان همیشه مورد ظلم قرار گرفته اند؛ با نگاهی تبعیض آمیز یا جنسیتی زنان را از پیشرفت در جامعه محروم کرده اند
و اکثرا در جامعه انگشت خطا بطرف زنان می‌باشد و در این جامعه که هر نوع خشونتی علیه زنان را روا میدارند و این چراغ سبزیست برای قتل های ناموسی یا تجاوز و …

در حالی که اگر زنی مورد ظلم قرار بگیرد پیگیری قانونی جدی انجام نمیشود یا از سوی قاضی به فرد تجاوز شده افترا زده میشود.

در سال۱۳۹۷ در شهرستان پهره بلوچستان ۴۰ دختر بلوچ مورد تجاوز قرار گرفته اند در حالی که در یک کشور اسلامی زندگی میکردند و اساسا باید ناامنی و خشونت به کمترین میزان خود می‌رسید

اما متأسفانه به پرونده ۴۰ دختر رسیدگی نشد و همچنین افراد معترض به این قضایا نیز بازداشت و مورد اعترافات اجباری قرار گرفتند

در سیستم حکومتی جمهوری اسلامی ایران زنان را به چشم برده جنسی میبینند و اکثرا از سوی آنان مورد خشونت قرار می‌گیرند اما زنان میدانند که کار بجایی نمی‌رسد یا سکوت می‌کنند و یا خودکشی.

برچسب‌ها:,