پرچم ملی بلوچستان!

پرچم ملی بلوچستان!
ژانویه 26, 2022
665 بازدید

بعد از گذشت ۱۵۰ سال از سیطره دولتهای استعمارگر هنوز هم بلوچها نتوانسته اند دولتی مستقل داشته باشند اما سالهاست که مبارزات شروع شده و امید می‌رود که در طول دهه پیش رو اتفاقاتی رخ دهد که منجر به شکل گیری کشوری مستقل بنام بلوچستان شود.

بنابر نیاز در طول مبارزات مردمی در تمامی مناطق سه‌گانه بلوچستان پرچم هایی استفاده شده است اما به هیچ یک از این پرچم ها نمی توان پرچم ملی گفت.

پرچم ملی زمانی مشخص خواهد شد که آن در پارلمان بلوچستان توسط منتخبین مردم پذیرفته شود و اگر اکنون گروهی با فشار و اصرار پرچم خود را به عنوان پرچم ملی مردم بقبولاند اصراری جاهلانه خواهد بود.

پرچم هایی که در مناطق مختلف بلوچستان استفاده می شود، پرچم های مبارزاتی هستند و نه ملی و امکان رد یا قبول آن در پارلمان بلوچستان وجود دارد لذا پافشاری بر این موضوع کاری عبث و بی نتیجه است.

پرچمی که بعد از استقلال بلوچستان در پارلمان مورد تایید قرار گرفت پرچم ملی بلوچستان خواهد شد.

برچسب‌ها:,