پشتیبانی ۱۷۵ تن کنشگران مدنی و سیاسی از خواست و مطالبات برحق مردم بلوچستان

پشتیبانی ۱۷۵ تن کنشگران مدنی و سیاسی از خواست و مطالبات برحق مردم بلوچستان
فوریه 27, 2021
781 بازدید

متن بیانیه؛

جنایت وحشیانه در سراوان و سایر شهرهای بلوچستان را قویا محکوم میکنیم و با پیگیری استراتژی اتحاد در عمل، از تلاش حق طلبانه، دمکراتیک و قانونی مردم تحت ستم که متعاقبا با سرکوب عریان وخشن صورت میگیرد، عمیقا پشتیبانی میکنیم، و خود را در کنار مردمی میبینیم که برای نان، معیشت ، آزادی، جدایی دین از سیاست، و دمکراسی تلاش میکنند.

برهمگان روشن است که ریشه ی همه ی مشکلات مردم ایران نان ، امنیت ونبود آزادی است.
دهها سال است، که مردم ایران همه ی دلخوشی هایی که برای بشریت متصور است را، کنار گذاشته و فقط به دنبال این هستند که از دست فقر و مرگ و نبود آزادی و سانسور و سرکوب رهایی یابند.

کمترین هدیه ی هر حاکمیت قانونمند به مردم خود ، فراهم کردن نان، آزادی و دمکراسی است که ملت ایران از آن محروم است.

همانطور که می دانیم مردمان مرز نشین مانند سایر مردم ایران، بیشتر در خطر ناامنی و فقر و بیکاری بوده اند.
مشکلات مردم ایران از شرق تا غرب و از شمال تاجنوب از یک جنس و آنهم نبود معیشت مناسب، امنیت و آزادی است.
حاکمیت مردم محور، آن است که فراهم کننده ی امنیت مردمش باشد، نه خود برهم زننده ی امنیت آنان باشد .

شوربختانه روند پیش رو پیام شوم کشیده شدن کشور به سمت خشونت از سوی حاکمیت و تکاپوی زنده ماندن از سوی مردم را میدهد.
اما بی گمان هرگز نمی توان با توپ و تفنگ ریشه ی یک ملت را ازمیان برداشت .

ما امضا کنندگان این بیانیه هرگونه کشتار انسان ها را به هرشکل و از سوی هرکسی محکوم نموده ،ضمن ابراز همدردی با کشته شدگان مردم خسته و به تنگ آمده ی بلوچستان از مردم ایران از هر حزب و صنف و گروهی میخواهیم به کمک هموطنان آسیب دیده ی خود شتافته و اندکی غبار فقر و فلاکت را از چهره ی این مردم شریف و هموطنان عزیز خود بزدایند.

همچنین از همگان میخواهیم مبادا در دام ترفند های حکومت بیفتند که تلاش میکند مبارزات حق طلبانه ی مردم بلوچستان برای نان، امنیت و آزادی را تجزیه طلبانه معرفی کند.

برچسب‌ها:, ,