پشت صحنه حکومت های بیگانه؛ قتل و‌اعدام و سرکوب!

پشت صحنه حکومت های بیگانه؛ قتل و‌اعدام و سرکوب!
مارس 12, 2022
146 بازدید

هر جا ملتی، دیگری را تحت استعمار‌ گرفته آسمان یک رنگ بوده؛ توسعه خودشان، و جهنمی ساختن زندگی برای مردم مستعمره!

کافی است عملکرد فرانسوی ها در الجزائر یا عملکرد انگلیس در هند، آفریقای جنوبی، سرخپوستان آمریکا یا عملکرد صربها در بوسنی، و یا عملکرد پهلوی در بلوچستان را ببینید، همه جا آسمان مستعمرات یک رنگ بوده است!

همه جا استعمارگران گفتند: توسعه می آوریم، اما فقر تحمیل کردند، گفتند مدرنیته می آوریم، اما بازماندگی تحمیل کردند.

نمونه بلوچستان را ببینید؛ پهلوی به نام مدرنیته چه بلایی سر بلوچستان در‌آورد که میلیونها انسان یا باید میپذیرفتند‌ فارس‌ شوند تا از امکاناتی بهره مند گردند یا بلوچ فقیر و بی سواد بمانند! یا راه رفتن کبک را یاد بگیرند و یا با جادوی تحریم و فشار، کلاغ سیاه شوند!

بله، انگلیس برای انگلیسی ها و قدرتمند شدن سرزمینشان انگلستان خوب بود، فرانسه برای فرانسوی ها توسعه آورد، تیمور ، شهر زادگاهش سمرقند را نگین جهان ساخت، رضا میرپنج برای تهران توسعه آورد، کسی در‌این موارد شکی ندارد، اما همه مستعرات زیر دست خود را به تباهی کشیدند، منابعشان را مفت بردند و مردمانش را در نکبت گذاشتند.

هر کس اعتراض میکرد، اعدام میشد، یا به عنوان باغی، تروریست، یاغی، اشرار به تک سلولی می افتاد!

اداره بلوچستان حق بلوچ است، منابع بلوچستان حق بلوچستانی هاست، موقعیت استراتژیک بلوچستان برای توسعه بلوچستان است، نه برای سودبری بیشتر استعمارگران

برچسب‌ها:, ,