پیام شما

پیام شما
ژانویه 19, 2022
149 بازدید

اشخاص که از جهاد برای وطن ممانعت میکنند و بخاطر مسائل دنیوی، دنیا و آخرت خود را نابود میکنند هرگز با کسانی که جان مال و خانواده خود را به خطر می اندازند قابل قیاس نیستند؛ ترس را مانع مبارزات حق طلبانه خود نکنید.

جهاد در اسلام از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا پیامبر و یارانش برای گسترش دین مبین اسلام به مدینه هجرت کردند و از مال و جان خویش برای هدف اصلی گذاشتند و راه مبارزه را در پیش گرفتند تا سرانجام مکه و اکثر مناطق را فتح کردند.

با اتحاد و انسجام دامنه‌ی مبارزات را در بلوچستان گسترش بدهیم تا بلوچستان را از چنگال اهریمنان استعمارگر گجر بزداییم.

برچسب‌ها:,