پیام کریم بلوچ به مناسبت اعلام موجودیت حزب بلوچستان راجی تپاکی

پیام کریم بلوچ به مناسبت اعلام موجودیت حزب بلوچستان راجی تپاکی
می 26, 2020
554 بازدید

ابتدا میگویم: پیش از این جنبش سهاب در مجموع توانسته است مبارزات چند دهه اخیر بلوچستان را جمعبندی نماید.

از مبارزات پراکنده دهه شصت وسپس از هم پاشی آن حرکتها بر بستر سرکوبهای وحشیانه حکومت از یکجانب و از جانب دیگر نبود ارتباطات وسیع با مردم و عدم آشنایی با مبارزات مدنی در آن دوره، جنبش آنزمان بلوچستان نتوانست پیشرفتی داشته باد.

موج دوم مبارزات بلوچستان همانا مبارزات مدنی شهید یعقوب مهرنهاد و همرزمانش در انجمن صدای عدالت بود که وی را چون حرکتی کاملا علنی وقانونی و رهبرانش در داخل کشور بودند، توانستند با وحشیگری ودستگیریهای وسیع یاران و رهبران انجمن صدای عدالت و سپس اعدام یعقوب مهرنهاد بدون هیچگونه محاکمه ای، به آن جنبش پایان دهند که بالتبع در همان دوره بود که جوانانی دیگر جان بر کف دست نهادند و تحت نام جند الله برهبری شهید عبدالمالک ریگی قیام نمودند و با روش مسلحانه، مدتی خواب را از چشم جانیان پاسدار وسردمدار حکومت ربودند . جندالله که در ابتدا حرکتی هر چند ابتدایی با گرایشات شدیدا مذهبی بود ، توانست خود را به سازمانی با گرایشات ملی مبدل نماید ورهبر و فعالین آن تا حدود زیادی قادر به جمعبندی حرکت خود و ارتقای کیفی آنرا داشتند که دستگاههای امنیتی کشورهای همسایه با خود فروشی چند نفر زنده یاد عبدالمالک را درخاک افغانستان اسیر و به حکومت ایران تسلیم نموده وبه شهادت رساندند . بعد از وی، جوانان بلوچ هرچند توانستند ضرباتی سهمگین به حکومتی ها در بلوچستان وارد نمایند ، اما نتوانستند کاری اساسی بعمل آورند، وحکومت توانست بخش اعظم مبارزان را یا دستگیر ویا ترور واعدام نماید.

از سال 2010 و آغاز فعالیت کمپین فعالین بلوچ ، جوانان بلوچ راه مبارزات حقوقی، خبری و مدنی را آغاز نمودند و دژخیمان جمهوری اسلامی ایران در بلوچستان را با چالش جدیدی روبرو نمودند. کمپین فعالین بلوچ تا حد زیادی توانستند اجحافات رژیم و پاسدارانش را در جامعه بلوچستان و حتی زندانهای رژیم را زیر نظر گرفته و آنها را در سایتش با ذکر تاریخ وعوامل ذی دخل در حوادث را انعکاس دهد.

افشاگریهای حقوقی کمپین فعالین بلوچ توانست جان بسیاری از زندانیان را نجات دهد. واین امر و پیگیری مسئولین کمپین فعالین بلوچ در افشای جنایات رژیم و پاسدارانش وپرونده سازی های دروغین آنها ، در بلوچستان و تشویق جوانان و مردم برای مقاومت برای خواسته های خود و شعار نویسی و … سبب محبوبیت و فوذ روز افزون کمپین فعالین بلوچ گردید. کمپین فعالین بلوچ بر بستر رشد اعتراضات و مبارزات مردم ، از حالت تدافعی برآمده و در کنار فعالیتهای مدنی، حقوقی، خبری وافشاگرانه به سازماندهی اعتراضات مردم بلوچستان و یا هماهنگ نمودن این اعتراضها جهت تداوم بخشیدن به حرکتهای مردمی روی آورد و اینچنین «سازمان هماهنگی اعتراضات بلوچستان» یا «سهاب» شکل گرفت . سهاب در مدت حیات سه ساله دهها حرکت اعتراضی را هماهنگ نموده و به پیش برد که اعتراض به دستگیریهای بی رویه و بی مورد در بلوچستان و اعتراض به تجاوزات نیروهای امنیتی و مزدورانشان به زنان ودختران در ایرانشهر ، سازماندهی اعتراض به بازداشت مولانا کوهی در 2017 ، اعتراض علیه حذف نام بلوچستان در اسناد اداری استان، سازماندهی فعالیت برای تحریم گسترده انتخابات یا انتصابات حکومتی در چند ماه پیش در بلوچستان و … از آن جمله اند.

بر همین بستر است که میتوان گفت کمپین فعالین بلوچ، سهاب و مسئولین و دست اندرکاران آن با انواع تهدیدها ، فشارها و حتی سوء قصدها مواجه بوده و هستند، اما جان خویش را در راه اعتلای فرهنگ مبارزاتی و مبارزات خویش، به مبارزه ای ملی ارتقا داده و دریچه های نوینی از امیدواری برای فعالین بلوچ و مردم ستمدیده بلوچ گشوده اند.

از جمله موفقترین برنامه های مطلوب سهاب و کمپین فعالین بلوچ همانا سیاست جذب فعالین بوده است و نه حذف و یا طرد افراد و تفکرات آنها که امیدوارم همچنان این خصیصه برجسته سهاب و کمپین در فعالیت های «حزب همبستگی ملی بلوچستان» ادامه یابد واز برنامه و اساسنامه این حزب میتوان استنباط نمود که این حزب با نیرو و دانش کافی وارد عرصه جدید گردیده است که جای بسی امیدواری است.

سایت این حزب نیز نشانگر نیرویی بالنده و پر توان است که اگر هر یک از ما بدان اندکی بها داده و در غنا مندی آن بکوشیم ،شاید پربارتر از سایتهای کنونی فعالن بلوچ گردد!

البته در طی چند دهه فعالین سیاسی بلوچ که در سازمانها و انجمنها واحزاب سیاسی گرد آمده بودند عمدتا در خارج از کشور با امکانات هر چند محدود خود ، آنچه در توان داشته اند در افشای اعمال رژِیم ایران نیز کوشیده واخبار داخل کشور را تا حدودی بازتاب داده اند که قابل تقدیر است.

من بدین وسیله مراتب تبریک خود رابه دوستان و عزیزان حزب بلوچستان راجی تپاکی اعلام میکنم.

با تقدیم احترام
کریم بلوچ
26_05_2020

برچسب‌ها:,