پیام یک جوان بلوچ به مریم رجوی و سازمان مجاهدین خلق (عبدالستار بلوچ)

پیام یک جوان بلوچ به مریم رجوی و سازمان مجاهدین خلق (عبدالستار بلوچ)
جولای 29, 2022
65 بازدید

مدتهاست که شاهد فعالیت سازمان مجاهدین خلق برای جذب جوانان بلوچ هستیم اما همیشه یک سوال ذهن من را مشغول کرده بود که همراهی جوانان بلوچ با مجاهدین خلق چه فایده‌ای برای ملت بلوچ دارد، هر چه در این مورد فکر میکردم من فایده‌ای نمی‌دیدم جز اینکه این بار آخوندهای عمامه به سر کنار رفته و یک گجر کراواتی سیستم استعماری شاه و شیخ را در بلوچستان ادامه خواهد داد و ما همچنان غلام تهرانی ها باشیم.

این توئیت خانم مریم رجوی را دیدم با خود فکر کردم که این شعار مجاهدین خلق برای قبول خودمختاری ملتهای تحت استعمار تاکتیکی جدید باشد چون مجاھدین شدیداً در حال رقابت با رضا پھلوی و طیفھای مشروطہ خواہ و سلطنت طلب ھستند۰

برای اینکہ رقیب خودشان را عقب بزنند این امتیاز را برای ملل غیر فارس در نظر گرفتہ اند تا شاید با این تاکتیک با ملل تحت استعمار ائتلافی شکل بدهند۰

اگر مجاهدین خلق معتقد بہ خودمختاری برای ملل غیر فارس ھستند باید دقیقا در اساسنامہ خویش درج کنند۰
تا چندی پیش فقط خودمختاری برای کردستان را در اساسنامه خود ذکر کرده بودند اگر این جماعت نیتشان درست باشد بنظر من به عنوان حقوق اولیہ و شروع پیشنھاد خوبی است چون طیفھای سلطنت طلب با ھرگونه تمرکززدائی موافقت نمی کنند و سازمان هایی را که از حق تعیین سرنوشت ملتهای خود سخن میگویند تجزیه طلب خطاب کرده و با توهین و بی‌احترامی با آنان پیش می‌آیند.

آزادی و حق حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت در منشور های حقوقی سازمان ملل به آن تاکید شده اما اکثریت اپوزیسیون فارس این حق را انکار می‌کنند اما مجاهدین خلق با این تاکتیک گامی در راستای احقاق حقوق ملتها برداشتند اما بشرطی که تنها شعار و برای فریب ملتهای تحت ستم نباشد.

در هر صورت مبارزه ما برای برای بدست آوردن اداره بلوچستان و حق حاکمیت ملی است و هرکس شرایط ما را قبول کند ما حاضر به گفتگو با آنها خواهیم بود.

برچسب‌ها:, ,