چرا به مخالفت علیه سهاب و حزب بلوچستان راجی تپاکی برخاسته‌اند؟ (عبدالستار بلوچ )

چرا به مخالفت علیه سهاب و حزب بلوچستان راجی تپاکی برخاسته‌اند؟ (عبدالستار بلوچ )
جولای 25, 2022
271 بازدید

بعد از رشد مبارزات ملی بلوچستان و گسترش آن به اقصا نقاط مملکت بلوچستان، جمهوری اسلامی و حتی اپوزیسیون فارسی زبان رژیم در خارج و مخبران و لگوران داخل و برخی ناآگاهان و فریب خوردگان تبلیغات منفی رژیم، حملات گسترده‌ای علیه مزاران و مبارزان بلوچ شکل دادند.

شبکه هامون از سهاب و حزب راجی تپاکی با عنوان معاند نظام یاد میکند و از دولت و علمای بلوچستان میخواهد تا علیه آن اقدام کنند؛ در فضای مجازی صدها اکانت و پیج با اسامی ملی و مذهبی ساخته میشود تا علیه این سازمان مبارزاتی فعالیت کنند.

برخی سهاب را دشمن دین و خدا و برخی دشمن ملت بلوچ و همکار با سپاه تروریستی معرفی میکنند و برخی تهمت دریافت دلار از آمریکا و اسرائیل می‌زنند!

به نظر شما دلیل این حجم وسیع از دشمنی با سهاب و حزب راجی تپاکی چه می‌تواند باشد؟

آیا میتوان گفت موفقیت حزب راجی تپاکی و زیر مجموعه‌هایش مانند سهاب و … در بیداری سیاسی و سازماندهی مبارزات ملی بلوچستان دلیل دشمنی آنهاست؟

شما با یک بررسی ساده خواهید دید که بیشتر کانال ها، پیج ها و افرادی که با اسامی مذهبی فعالیت میکنند ۹۹ درصد مطالب شان علیه سهاب و حزب راجی تپاکی است؛ از اینها باید پرسید دشمن ملت بلوچ سهاب است یا سپاه، و اگر سپاه و رژیم قاتل جوانان و متجاوزان به ناموس بلوچ است چرا تمرکز شما بر تخریب مزاران بلوچ است که بدون هیچ چشم داشتی در حال مبارزه برای شکست استعمار و احیای دولت ملی بلوچستان هستند.

ما به مبارزات خود طبق سیاست های حزب بر اساس حفظ منافع ملی بلوچ ادامه داده و از مخالفت ها و دشمنی ها نخواهیم هراسید چرا که هدف ما آزادی و آبادانی گلزمین بلوچستان است.

آن گروه، جماعت و حزبی که دشمن نداشته باشد حتما راه را اشتباه رفته و هدفش منافع حزبی است نه ملی، و دشمنی های دشمنان و ناآگاهان و دست و پا زدن آنها برای تخریب، دلیلی بر درست بودن راه و تاثیرگذار بودن مبارزات ماست.
ما پا در میدان مبارزه برای دفاع از حقوق ملت بلوچ و عدالت‌خواهی گذاشته‌ایم و از قبل از سختی ها و مشکلات این راه آگاه بودیم و حتی میدانستیم شاید جان هم در این راه فدا شود؛ سختی ها را تحمل کرده اما از هدف و مقصد خود کنار نخواهیم کشید.

تجربه: هر چه موفقیت بیشتر، هجوم دشمن بیشتر

به امید شکست استعمار و احیای دولت ملی بلوچستان

برچسب‌ها:, , , ,