چرا تبعیض تا بدین حد؟

چرا تبعیض تا بدین حد؟
ژانویه 23, 2022
186 بازدید

یک موبایل فروشی به یک کارمند نیاز دارد و تاکید می کند که متقاضی باید فارس باشد! تبعیض در بازار کار یکی از علائم پدیده نژادپرستی و در واقع نشانه عقب ماندگی فرهنگی است.

در حالیکه در دنیای متمدن بشری رنگ پوست، مذهب، ملیت و جنسیت ملاکی برای تشخیص صلاحیت افراد نیست در ایران عقب مانده همچنان جمعی عقده ای در میان ملت ستمگر در افکار عقب مانده و تمدن ستیز در جا می زنند.

انگار چنین موجوداتی باخبر نیستند که افریقای جنوبی از سیستم آپارتاید رها شده و در بازارکار جهانی رنگ مو یا قیافه و اندازه دماغ هیچگونه ملاک برای استخدام و اشتغال نیست.

آگهی کاری بالا از فکر تاریک موجوداتی پرده برمی دارد که نه تنها در مناطق فارس بلکه در سرزمین بلوچستان جوانان بلوچ را مورد تبعیض قرار می دهند!

برچسب‌ها:,