چرا تمامیت خواهان ایرانی با پرچم من دشمنی دارند؟

چرا تمامیت خواهان ایرانی با پرچم من دشمنی دارند؟
ژانویه 15, 2023
171 بازدید
چرا تمامیت خواهان ایرانی با پرچم من دشمنی دارند؟با یک سرچ ساده درباره اسکاتلند نکاتی توجه شما را جلب خواهد کرد که قبلاً اصلأ نشنیده بودید۱_ اسکاتلند جزیی از قلمروی بریتانیا است۲_ اسکاتلند دولت ملی و مجلس ملی خود را بدون دخالت دولت لندن دارد۳_ اسکاتلندی ها در سرزمین شان فقط از پرچم خود استفاده می‌کنند۴_ بسیاری از احزاب سیاسی و مردم خواهان استقلال از بریتانیا هستند و آزادانه فعالیت دارند و هیچ کس به آنها انگ تجزیه طلبی نمی‌زند۵_ مردم و دولت انگلستان، استقلال طلبان اسکاتلندی را بعنوان انسان هایی که دارای نظرات سیاسی متفاوت هستند پذیرفته و حقوق آنها را پایمال نمی‌کننداما در ایران!مرکزگرایان و تمامیت خواهان۱_ پرچم، هویت و فرهنگ ملتهای غیرفارس را انکار می‌کنند۲_ هر حزب و هر فردی که از حقوق ملی مردم خود و داشتن دولت ملی سخن بگوید
تجزیه طلب خوانده و او را مستحق مرگ می‌دانند۳_ مردم غیر فارس را برده و غلام خود پنداشته و آنها را فاقد شعور برای اداره سرزمین هایشان میدانند۴_ به صراحت از تمرکزگرایی و تمامیت خواهی سخن میگویند و مخالفان را تهدید به مرگ و کشتار می‌کنند۴_ حاضر به مناظره علمی و علنی با احزاب سیاسی غیرفارس نیستندبنظر شما تمامیت خواهان ایرانی که خود در خارج و در سرزمین های آزاد زندگی میکنند و متوجه حقوق ملتهای تحت استعمار هستند چرا حقوق ما را انکار می‌کنند ؟
برچسب‌ها:, , , , ,