چرا زابلی ها می خواهند استان تقسیم شود؟

چرا زابلی ها می خواهند استان تقسیم شود؟
ژانویه 19, 2022
202 بازدید

دهمرده زابلی افراطی ولایت مدار و دیگر هم‌فکرانش  سال هاست که مصرانه به دنبال تقسیم استان هستند 

نامبرده، رشد و تعالی استان را به عنوان اصلی ترین عامل برای  تقسیم استان ذکر کرده است وی همچنین بعد مسافت میان شهر های جنوبی نظیر چابهار با مرکز استان و مشکلات مردم برای رفت و آمد را دلیلی دیگر برای تقسیم استان عنوان کرده است 

اما به راستی دهمرده به دنبال رشد و  تعالی  استان و تسهیل امور مردم بلوچ  است ؟

چگونه می توان باور داشت که دهمرده به دنبال  تسهیل امور اداری و حل مشکل رفت و آمد مردم بلوچ است  در حالیکه وی و دیگر عناصر افراطی ولایی وجود حتی یک بلوچ را در اداره جات استان تحمل نمی کنند ؟

چگونه می توان باور داشت دهمرده به دنبال کاستن رنج و مشکلات مردم بلوچ است در حالیکه وی و دیگر زابلیان افراطی شانزده جوان بلوچ را به خاطر گناه ناکرده هم‌زمان به دار آویختند؟ 

چگونه می توان تصور کرد که دهمرده  به دنبال رشد و تعالی مردم بلوچستان است در حالیکه وی و دیگر هم قطارانش هزاران جوان بلوچ را تاکنون در آتش خشم و کینه خود سوزانده  و پر پر کرده اند

نه دهمرده دلسوز استان و مردم بلوچستان نیست 

اما دلایلی دیگر میتوان برای اصرار نام برده برای تقسیم استان ذکر کرد 

هویت زدایی اصلی ترین عامل زابلیان افراطی برای پافشاری بر تقسیم استان است 

با تقسیم استان و اسامی جدید رژیم تلاش می کند نام بلوچستان را که قدمتی به بلندای تاریخ دارد حذف و  چندین میلیون بلوچ را که زیر این نام به یکدیگر پیوند خورده اند از هم بگسلاند و و با مشغول کردن آنان به اسامی جدید و برهم زدن اتحادشان   انگیزه های ملی را در بینشان بخشکانند 

تسهیل در غارت و تاخت و تاز ایادی علی خامنه ای را میتوان دلیلی دیگر برای این موضوع ذکر کرد.

با تقسیم استان ده ها استاندار ،مدیر کل و روسای ادارات اعم از زابلی و بیرجندی به سمت بلوچستان سرازیر می شوند تا علاوه براینکه حس تملک بلوچستان توسط مردم بلوچ را کمرنگ تر کنند بافت جمعیتی را بر هم زنند و  با امنیتی کردن بیشتر استان غارت منابع سرزمینی و نیز کنترل مردم را آسان تر گردانند 

اما در این میان دلایلی دیگر نیز وجود دارد که انگیزه های سیاسی در آن دخیل نیست بلکه ان را می توان به عقده گشایی های شخصی آقای دهمرده و شهریاری ربط داد

بسیاری از زابلی هایی که اکنون توانسته اند در سایه نظام ولایت فقیه مدارج ترقی را طی کنند از یاد نبرده اند که پیش از انقلاب با کولی گری و نوکری در خانه های بلوچ ها امرار معاش می کرده اند .آنان از اینکه هویت و تاریخشان در مقابل نام بلند بلوچستان بسیار خوار و خفیف است سخت آشفته و سر خورده اند 

لذا اکنون که به دنبال راهی هموارتر برای جعل تاریخ و هویت سازی برای خود هستند و آن چند پاره کردن بلوچستان و ضربه زدن به هویت قوم بلوچ است تا شاید بتوانند  اندکی از حقارت درونی خود بکاهند.