چرا قاتلان کودکان و نوجوانان بلوچ مجازات نمی شوند ؟

چرا قاتلان کودکان و نوجوانان بلوچ مجازات نمی شوند ؟
می 12, 2021
1336 بازدید


( ✍️محمد کریم بلوچ)

کشتن انسان یا قتل سنگین ترین جرم است۰
با قتل یک انسان حق حیات وی سلب می شود و غیر قابل جبران است۰

قتل جنایتی است غیر قانونی وضدانسانی که حق طبیعی حیات را پایمال می کند۰
جرم قتل و مجازات مجرم در قوانین اساسی کشورهای دنیا من جمله ایرانِ پس مانده قید شده است۰

در کشور ایران به قتل رساندن روزمره انسانها بوسیله سپاه مافیایی ، باندهای جنایتکار و مزدوران خارجی ( هزاره های افراطی، شیعه های عراقی و سوری وابسته به فرقه حاکم) سیستماتیک و یک شغل رسمی شده است۰

ماهانه دهها انسان بیگناه به بهانه های گوناگون در بلوچستان کشته و زخمی می شوند بدون آنکه مجرمان تحت پیگرد قانونی قرار گیرند۰

قاتلین مردم تحت ستم بلوچ که تفنگداران زابلی، همسایگانِ اشغالگر و عوامل جنایتکار آنان هستند نه تنها تحت پیگرد قانونی قرار نمی گیرند بلکه در سیستم فرقه ای – فاشیستی حاکم به رتبه های بالاتر ارتقاءِ داده می شوند۰

از پرستارسنگدل کیخا قاتل نوزادان ما در بیمارستان #دزآپ گرفته تا سرگزی قاتل خورسندی و قاتل سه نوجوان در پهره نه تحت پیگرد قرار گرفته و نه مجازات شده اند.

همگی بدلیل ادامه دادن قتل عام مردم در بلوچستان پاداش گرفته اند۰
از قاتلانِ کودکان بلوچ بدون کوچکترین مجازاتی همچنان به کشتار مردم ادامه می دهند۰

شغل رسمی هر پاسدار، سرباز، بسیجی، اطلاعاتی، مزدور زابلی و آخوند فرقه ای در بلوچستان اشغالی انسان کشی و هویت زدایی است۰
از بین بردن #ملت_بلوچ و اشغال همیشگی بلوچستان هدف مشترک آنهاست۰
از آنجائیکه انسان کشی و قتل در کشور ورشکسته ایران به یک شغل رسمی تبدیل شده است نظام فاشیستی حاکم از قاتلین و باندهای جنایتکار حمایت می کند۰
تیراندازی های سیستماتیک به سمت مردم بیگناه در #بلوچستان اشغالی بدستور مستقیم سپاه مافیایی و سران رژیم به قصد کشت صورت می گیرد۰

پس بهترین راه، مبارزه علیه این قاتلان و مبارزه برای سرنگونی این رژیم ضد بشری است.

قیام_بلوچستان

برچسب‌ها:,