چرا ولایتمداران پیگیر موضوع توهین دهمرده به پیامبر و اهلبیت نیستند؟

چرا ولایتمداران پیگیر موضوع توهین دهمرده به پیامبر و اهلبیت نیستند؟
ژانویه 27, 2022
155 بازدید

دهمرده که در روز جمعه با نقد ابراهیم رئیسی او و دولتمردانش را دروغگو خوانده بود در ادامه لعن فرستاده به جد و آبای دروغگو.

آنگونه که ابراهیم رئیسی خود را سید حسینی معرفی میکند پس جد او حسین، علی و پیامبر می‌باشند و لعن کردن اهلبیت اهانت به مقدسات است که جرمش در قانون اساسی جمهوری اسلامی اعدام می باشد بر اساس قانون ماده ۲۶۲ و اگر فرد مست باشد حکمش عدم اعدام و حبس یک تا پنج سال است.

حال اگر دهمرده مست کرده و به نماز جمعه رفته حکمش مشخص و اگر مست نبوده جرمش اعدام است بر اساس قوانین رژیم.

اما سوال اینجاست ولایتمداران چرا خود را به کری و کوری زده اند و چشم بر توهین بر مقدسات توسط دهمرده بسته و غیرت ولایی شان به جوش نمی‌آید؟

برچسب‌ها:, ,