چهل و چهار سال ظلم حکومت ایدئولوژیک آخوندی و نقض حقوق بشر

چهل و چهار سال ظلم حکومت ایدئولوژیک آخوندی و نقض حقوق بشر
فوریه 3, 2022
158 بازدید

مساجد و مدارس تخریب و پلمپ شده اهل سنت بعد از انقلاب سال 57 توسط خمینی:

1-سال 1360مسجد امام شافعی اهواز در بحبوحه جنگ ایران و عراق پلمب و به سپاه پاسداران سپرده شد.

2- سال 1367 مدرسه دینی صالح اباد تربت جام پس از بازداشت مدیر ان مولوی براهویی تعطیل شد .

3-سال 1367 با دستگیری گردانندگان مدرسه دینی امام ابوحنیفه در مشهد ریزه تربت جام تعطیل شد .

4- سال 1370 مسجد سوق المیزان خرمشهر پلمب و به حسینیه تبدیل شد.

5- سال 1378 مسجد رنگونی های ابادان تاسیس شده در سال 1291 از اهل سنت گرفته و به موزه تبدیل شد.

6- بهمن 1372 مسجد شیخ فیض مشهد شبانه تخریب و به فضای سبز تبدیل شد.

7- رمضان 1383 مسجد شرکت نفت آبادان پلمب و بانیان آن روانه زندان شدند .

8- سال 1384 مسجد حسنین منطقه یوسفی اهواز با اغاز موج سنی گرایی در این شهر پلمب گردید.

9_ 1385 ساختمان وقفی حسنین شیراز مصادره و تعطیل شد.

10- آبان 1386 مسجد جوادیه شهرستان بجنورد شبانه تخریب و به فضای سبز تبدیل شد.

11- شهریور 1387 مدرسه دینی امام ابوحنیفه عظیم اباد زابل با 600 نفر طلبه توسط نیروهای مسلح تخریب گشت.

12- خرداد 1387 تنها مسجد شهر فاضل آباد گلستان پلمب و تابلوی سر در آن پایین کشیده شد.

13- بهمن 1389 نمازخانه قدیمی اهل سنت تهران پلمب و امام جماعت آن موسی زاده بازداشت گردید.

14- سال 1389 مسجد امام شافعی منطقه القصبه آبادان پلمب و به حسینیه تبدیل شد.

15- سال 1390 تنها مسجد شهر کهنوج توسط ماموران امنیتی پلمب و مصادره گردید.

16- سال1390 باز سازی مدرسه علوم دینی امام نووی روستای کوسه بوکان متوقف و مدیر ان اخراج و خود مدرسه تعطیل شد.

17- بهمن 1390 مسجد اهل سنت رودبار کرمان با فشار جریانهای افراطی پلمب شد.

18- سال 1390 اجازه باز سازی مسجد قدیمی اسماعیل اباد مشهد سلب و امام مسجد باز داشت شد .

19- سال 1391 نماز خانه خیابان پاسداران بیرجند پس از تهدید هیت امناء ان پلمب شد.

20- سال 1392 مدرسه صدیق تربت جام تعطیل واز ساخت مسجد و فعالیت مجدد ان ممانعت گردید.

21- سال 1392 نمازخانه معصومیه بیرجند پلمب گردید.

22- اردیبهشت 1393 مسجد رضوان شهر تالش پلمب شد.

23_مرداد 1394 نماز خانه پونک تهران توسط شهرداری وبا همکاری نیروی انتظامی تخریب شد

24_ بهمن 1399 فنداسیون و پایه های مسجد اهل سنت در پهره (ایرانشهر) با حضور ارگان های امنیتی و انتظامی تخریب شد.

25_ اسفند 1397 مسجد جعفر صادق در محله «كورسر» شهرستان چابهار توسط ماموران شهرداری با پشتیبانی نیروهای انتظامی تخريب شد

26_ آذر 1400 مسجد بازسازی شده چشمه زیارت توسط اداره منابع طبیعی زاهدان با همکاری نیروهای نظامی تخریب شد

كيست ستمكارتر از آنكه نگذاشت نام خدا در مساجد الهى برده شود و سعى در خرابى آنها داشت؟ آنان جز با ترس و خوف، حقّ ورود به مساجد را ندارند. بهره‌ى آنان در دنيا، رسوايى و خوارى و در آخرت عذاب بزرگ است.

برچسب‌ها:,