چگونه روز مادر را تبریک بگویم؟!

چگونه روز مادر را تبریک بگویم؟!
ژانویه 23, 2022
163 بازدید

روز مادر به تمام مادرهای بلوچی که داغدار فرزنداشان هستند و نمی توانند این جمله را از زبان فرزندانشان بشنوند مبارک.

روز مادر به تمام زن هایی که دیگر همسرانشان در کنارشان نیستند که با شلیک گلوله ای یا به دار آویختن یا آتش گرفتن در حین تهیه ی لقمه نانی از بینشان پر کشیدند مبارک

روز مادر بر تمام دختران بلوچی که در آرزوی دیدن دوباره ی روی پدر یا برادر خود هستند و یا در آرزوی شنیدن صدایشان مبارک

روز مادر در بلوچستان صدای غم و آهنگ عزاداری شنیده می شود.

روز مادر در بلوچستان صدای آه و ناله های مادران و زنان داغدار شنیده می شود.

تا وقتی از چشمان مادران بلوچ خون جاریست، چگونه میتوانم روز مادر را به مادران بلوچ تبریگ گویم؟

برچسب‌ها:, ,