چگونه می توان به آزادی رسید؟ (بانوک بانلی بلوچ)

چگونه می توان به آزادی رسید؟ (بانوک بانلی بلوچ)
آوریل 16, 2022
265 بازدید

ما آزادی و میخواهیم اما آیا آزادی فقط با سخن گفتن به وجود می آید؟ نه هیچگاه آزادی بدون هیچ حرکتی از یک ملت بیخیال به وجود نمی آید .

آزادی و آزادگی را فقط بلوچ هایی که غیرت و مردانگی دارند به هموطنان خود با عمل کردن به وجود می آورند .

زمانی که گجر کشتار همگانی بلوچها را سالیان سال در خفی و حال در ملأعام بدون ترسی انجام می دهد. خون بلوچ باز هم به جوش نمی آید؛ جای سوال باقیست!

باید این استعمارگران گجر چه کار دیگری انجام دهند تا شاید این ملت عکس العملی برای نجات خود انجام دهند؟!

این بی غیرتی و بیخیالی تا کی ادامه دارد؟

خانه هایمان را ویران می کنند، جوانانمان را زنده زنده می سوزانند ،کودکانمان را به رگبار میبندند ،زنانمان رابه دار می آویزند دیگر چه باید انجام دهند تا خونتان به جوش آید استعمار تا چه اندازه باید ظلم کند تا جوششی در خونتان ایجاد شود.

برچسب‌ها:,