کتاب از مکران تا بلوچستان PDF اثر حبیب الله سربازی بلوچ

 کتاب از مکران تا بلوچستان PDF اثر حبیب الله سربازی بلوچ
ژوئن 16, 2023
339 بازدید

ویسنده کتاب «از مکران تا بلوچستان» جناب حبیب الله سربازی بلوچ از فعالان به نام بلوچ است که تحقیق وی در خصوص مساله نژادی بلوچ و تاریخ بلوچستان افق جدیدی در مورد بلوچستان باز میکند.

وی در این کتاب به تاریخ بلوچستان نظری می افکند و بر نژاد مردمان بلوچ تمرکز می کند. نویسنده له سه دوره تاثیرگذار که بر نژاد کنونی مردم بلوچ اثر گذاشتند می پردازد و قبایل و تحولات آن دوره ها را به قلم می آورد.

نویسنده کتاب تلاش داشته است که موارد مربوط به تاریخ بلوچستان را از طریق اسناد و آثار باستان شناسی به دست آمده روشن تر کند. بسیاری از موارد کتاب در خصوص تاریخ بلوچستان بکر و شیوه نوشتار کوتاه و همچنین بیان کلیات به خواننده در خصوص وضعیت بلوچستان در دوره های مختلف آگاهی می بخشد.

تلاش نویسنده برای مطابقت دادن تاریخ ها با برخی وقایع مهم چون دوره مادها، اشکانیان و ارائه اسناد و مدارک و نشان دادن تحولات تاریخی این دوره ها و وضعیت بلوچستان تحقیقی جالب و در نوع خود کم نظیر است.

نویسنده در نهایت با واکاوی مردمان بومی و مهاجرت های صورت گرفته و نقطه های تحولی به وضعیت کنونی بلوچستان و شهرت یافتن نام بلوچ در دوره ای خاص میپردازد.

بیگمان این کتاب دریچه ای جدید برای درک و فهم بیشتر نسبت به تاریخ بلوچستان است و برای مطالعه پیشنهاد می شود.

کتاب را از اینجا دانلود کنید

برچسب‌ها:, , , , , , ,