کتاب سه دهه رقابت و تحول در بلوچستان pdf

کتاب سه دهه رقابت و تحول در بلوچستان pdf
نوامبر 12, 2023
75 بازدید

کتاب سه دهه رقابت و تحول در بلوچستان: روایاتی از اسناد انگلیسی بین ۱۹۰۰ تا ۱۹۳۳ است و نویسنده آن هوشنگ نورائی (ایوب حسین بر) است. 

این کتاب به چهار بخش تقسیم شده است. نویسنده در این بخشها تلاش کرده با استفاده از اسناد انگلیسی که خالی از غلو یا روایت هایی از نکاه استعمارگران نیستند، به مجموعه ای از واقعیتهای آن دوران بپردازد که کمتر توسط نویسندگان دیگر بدانها پرداخته شده است.

در این کتاب همچنین به نکرانی انگلیس از شوروی، تلاش آلمانها برای دیار با امیر بهرام خان، و نکاه انگلیس به دوست محمدخان و صعود و افول سلسله حکومت بارانزهی نیز پرداخته شده است.

فایل پی دی اف:

Balochistan-noorai

برچسب‌ها:, , , , ,