کدام فجر ….. ؟؟؟

کدام فجر ….. ؟؟؟
فوریه 11, 2022
155 بازدید

آغاز حکومت جنایت کار آخوندی از ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ آغاز و هم اکنون سال ۱۴۰۰ همچنان ادامه دارد

۴۳ سال است مردم بلوچ زندگی و روح و روان شان درگیر هنجارها و مشقت ها و مشکلاتی است که سبب شده سراسر وجودشان درد و ماتم باشد.

آنان که دم از فجر میزنند و فجر آفرینی میکنند آیا میدانند مردم در چه وضع و شرایط وخیمی زندگی میکنند؟

کودکان کار در سرما و گرما چه دردی میکشند!

سوختبران در هوایی گرم و سوزان، نبود غذا و در بدترین شرایط برای تهیه لقمه ای نان متحمل چه سختی هایی می شوند؟

مادران داغدار و زنان بیوه چگونه امورات زندگی خود را میگذرانند و از نظر روحی در چه شرایط مشقت باری هستند؟

می‌گویند از فجر …! کدام فجر؟!

این حکومت زجر است!

آوارگی و ویرانگری ها زجر است!
تبدیل مردمان به برده های بی روح و بازی با ذهن و جسم شان زجر است!

حکومت استعمارگر جمهوری اسلامی با اندیشه و عملکرد غیر انسانی سرزمین مان را به خاک و خون کشانده است.

پس با کمی تفکر از خود بپرسید فجر یا زجر؟؟؟

برچسب‌ها:, , ,