کسانی که در برابر ظلم خامنه ای سکوت کرده اند بخوانند (امیر بلوچ)

کسانی که در برابر ظلم خامنه ای سکوت کرده اند بخوانند (امیر بلوچ)
آوریل 23, 2022
550 بازدید

مطالعه سیره بزرگمردان و علمای قرون گذشته مملو از استقامت و پایداری در برابر ظالمان و مستبدان است و شاید این حدیث آنها را در این راه یاری کرده است

“قال رسول الله صلی الله علیه و سلم”
«و من أتى السلطانَ افتُتِنَ
▫️التخريج : أخرجه أبو داود (2859)
«وهرکس به دربار سلاطین رفت و آمد داشته باشد به فتنه می افتد “گمراه میشود”»

امام ابوحنیفه رح توسط والی کافی ابوهبیره  رنج و مشقت زیادی متحمل شد
او دنبال امام ابوحنیفه فرستاد و خواست تا خاتم خویش را در دست وی قرار دهد تا هیچ نامه و حکمی اجرا نشود مگر بدون اذن وی . اما امام رح در برابر خواسته وی مقاومت کرد و اذیت و آزار زیادی از جانب او نصیبش شد ولی عقب ننشست.

اما ابو هبیره کجا و خامنه ای کجا؟

ابو هبیره هرگز اصحاب رسول الله ص را لعن نمی کرد ،اهل سنت را نمی کشت و آنان را آواره نمی کرد او هرگز پانصد هزار مسلمان سوری را نکشته بود .و اگر امام اکنون زنده بود به علمایی که در برابر ظلم خامنه ای سکوت کرده اند چه عکس العملی نشان می داد؟

احمد ابن حنبل یکی دیگر از ائمه ای بود که توسط معتصم خلیفه عباسی شکنجه زیادی شد تا فقط بگوید که قرآن مخلوق است.
لکن امام احمد شلاق های زیادی را متحمل شد تا  بیهوش شد  اما در برابر معتصم تسلیم نشد.

اما معتصم کجا و خامنه ای کجا؟

معتصم خلیفه وقت مسلمین بود در مسیر سنت بود و مردم را یاری می کرد
هرگز مانند خامنه ای اهل سنت را کافر نمی دانست آنها را قتل عام و شکنجه هم نمی کرد به اعتقادات اهل سنت اهانت هم نمی کرد

و اگر امام احمد اکنون زنده می بود در برابر علمای امروزی که به دربار رفت و آمد میکنند چه واکنشی نشان می داد ؟

حجاج بن یوسف  از طرف شام به امر عبدالملك بن مروان براي جنگ با عبدالله بن زبير آمد  وی براي عبدالله بن زبير نامه نوشت و او را بين سه امر مخير كرد: 1 ـ در روي زمين هر جاكه مي خواهد برود 2ـ تسليم شود تا او را بطرف شام فرستاده به آهن قيد نمايد 3ـ بجنگد تا كشته شود. ابن زبير پيكار را بر گزيد وتسلیم شدن و برده گي حاکم را كنار انداخت، كشته شدن را بر اسيري وفراري شدن ترجيح داد.

چگونه است که ابن زبیر در برابر عبدالملک بن مروان هرگز ظلم را نمی پذیرد و حاضر می شود تا جانش را فدا کند
ولی امروزه عده ای در برابر خامنه ای که هزاران مرتبه از عبدالملک بن مروان و حجاج ستم کار تر است سر تعظیم می کنند.

علمایی که امروزه در برابر ظلم خامنه ای سکوت کرده اند و با رفت و امد به دربار خامنه ای پایه های حکومت خامنه ای را استحکام می بخشند و مشروعیت می بخشند با انتخابات و…. و از سوی دیگری در برابر کشتار جوانان بلوچ سکوت کرده اند باید پاسخی داشته باشند بدهند.

خامنه ای بدتر است یا ابو هبیره و معتصم و مامون و یا عبدالملک بن مروان ؟

چه شده است که علمای قرون گذشته هرگز در برابر سلاطین که حتی #اهلسنت بودند تعظیم  نکرده اند
ولی عده ای از علما در برابر خامنه ای جنایتکار که نه در مذهب و نه در اعتقاد هیچ سنخیتی ندارد  اینگونه سکوت می کنند؟

خداوند در آیات متعدد بندگانش را از دوستی با ظالمان و ستمگران منع می کند.

هود (113) Hud
به کسانی که ستم کردند تمایل (و تکیه) نکنید ، که آتش (جهنم) به شما خواهد رسید ، و برای شما (سرپرست و) دوستانی جز خداوند وجود ندارد ، آنگاه یاری نمی شوید.

اکنون از این بزرگواران می پرسیم ایا کشتن ده ها عالم اهل سنت  و پانصد هزار سوری هنوز کفایت نمی کند تا خامنه ای نزد شما ظالم نام گیرد؟

الممتحنة (13) Al-Mumtahana
ای کسانی که ایمان آورده اید! با قومی که الله برآنان خشم (و غضب) گرفته است دوستی نکنید، آنها از آخرت مأیوسند همانگونه که کفار از گور خفتگان مأیوس هستند.

اکنون ای کسانی که در برابر ظلم خامنه ای سکوت اختیار کرده اید  آیا از دید شما  الله متعال هنوز   بر خامنه ای که خون چند میلیون اهل سنت را بر زمین ریخته  خشم نگرفته است ؟

ایا کسانی که ایات الله را کتمان می کنند  و برای خوشایند خامنه ای در برابر کشتار جوانان اهل سنت   سکوت می کنند و آن را  به بهای اندک می فروشند این آیه را خوانده اند؟

البقرة (174) Al-Baqara
به راستی کسانی که کتمان می کنند آنچه را خدا از کتاب(آسمانی) نازل کرده و آن را به بهای اندکی می فروشند، آنها جز آتش چیزی نمی خوردند، و خداوند روز قیامت با آنها سخن نمی گوید و آنان را پاکیزه نمی کند، برای آنها عذاب درد ناکی است.

و در آخر ای کسانی که صدای مظلومان را خفه کرده اید بترسید از عقوبت این حدیث:

« واتَّقِ دعْوةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَیْس بینها وبیْنَ اللَّه حِجَابٌ » (متفقٌ علیه)

” و از دعای مظلوم بترس، زیرا بین دعای مظلوم و بین خداوند حجاب و پرده ای وجود ندارد.

برچسب‌ها:, , , ,