کشتار انتقام جویانه اسرای بلوچ همچنان ادامه دارد.

کشتار انتقام جویانه اسرای بلوچ همچنان ادامه دارد.
ژانویه 18, 2022
257 بازدید

استعمارگران گجر همیشه شماری از جوانان بلوچ را که به اسارت می گیرند به زندان دزآپ و شهرهای دیگر منتقل می کنند تا فقط بخاطر انتقام جویی آنان را تیرباران یا حلق آویز  کنند.

بدنبال جنگ حماسی مزار ملک سمالزهی در دشت سِمسور  و مزار غلام سمالزهی در کورین استعمارگران گجر چندین جوان اسیر بلوچ را در زندانهای دزآپ، کرمان، اصفهان، قاین، نی ریز، شیراز، کاشان، مشهد و بیرجند تیرباران یا حلق آویز کرده اند تا علاوه بر انتقامجویی از ملت بلوچ به سرکوب و  ارعاب ادامه دهند.

رصد بلوچستان گزارش داد که طی چند  روز گذشته یک جوان بلوچ بنام عبدالباسط ریگی ( کَرَمزهی) در زندان دزآپ و یک اسیر بلوچ بنام عبدالرحیم سرگلزایی در زندان اصفهان اعدام شده اند.

بار دگر اعلام می کنیم که کشتار انتقام جویانه جوانان ما زیر پا گذاشتن ارزشهای انسانی و جنایتی است وحشیانه و بدور از دنیای متمدن بشری.‌

کشتن اسرای بلوچ نه تنها نشانه اقتدار جمهوری اسلامی و سپاه خامنه ای نیست بلکه اوج توحش، ضعف و درماندگی دیکتاتوری رو به زوال خامنه است.

جوانان بیدار بلوچستان!
برای مبارزه با دیکتاتوری علی خامنه ای و رهایی  از سلطه استعمارگران به صفوف مبارزان و مزاران بلوچستان بپیوندید.

پیش بسوی تشکیل دولت ملی بلوچستان

#سرنگونی_جمهوری_اسلامی
#نه_به_تقسیم_بلوچستان
#نه_به_استعمار_گجر
#بلوچآں_اتحاد  
#مملکت_بلوچستان
#دولت_ملی_بلوچستان
#مجلس_ملی_بلوچستان  #بلوچستان_دیمروی_وتواجهی_وتمستری
http://t.me/sahabbalochistan/54401

برچسب‌ها:, , ,