کودک کشی تفنگچیان خامنه ای در بلوچستان اِشغالی همچنان اِدامه دارد!

کودک کشی تفنگچیان خامنه ای در بلوچستان اِشغالی همچنان اِدامه دارد!
می 11, 2021
1425 بازدید

(✍️ محمد کريم بلوچ)

کودک کشی از جمله جنایات تکاندهنده ماموران اشغالگرگجر و تفنگچیان علی خامنه ای دربلوچستان است۰
اتفاقی نیست که کودک کشان گجر مرتضی کوچک، حسنا سه ساله، رویا سارانی، عبدالغفار جدگال، میثم پنج ساله و دهها کودک بلوچ را از ناحیه سر و قلب وحشیانه هدف گلوله قرار داده به شهادت می رسانند۰

کودک کشی یک تاکتیک ضدانسانی و جزئی از جنگ نظامی ـ روانی بیگانگان علیه ملت مقاوم_بلوچ است که از زمان اشغال سرزمین بلوچستان آغاز شده و همچنان ادامه دارد۰ شهید میثم نارویی که با تیر زهرآگین یک جنایتکار بیگانه در محمد آباد پهره بخون غلتید و در دستان مادر زخمی خود جان سپرد نه اولین کودک بلوچ است که بدست بیگانگان نشکفته پرپر می شود و نه آخرین خواهد بود۰

قابل توجه است که تفنگچیان خامنه ای و کودک کشان حرفه ای در حین دیدن آموزش نظامی با روشهای مدرن (حساسیت‌ زدایی و جداسازی عاطفی ) به مرور تهی از احساسات و عواطف انسانی شده و به موجوداتی بی احساس، حقیر و مطیع تبدیل می شوند۰ موجوداتی که علاوه بر بی عاطفگی و داشتن جنون آدمکشی غریزه خونخواری خود را با کشتن کودکان معصوم بلوچ ارضاءِ می کنند۰

مردم قهرمان بلوچ!
لازم است تا حداکثر تلاشمان را باید بخرج دهیم تا نوباوگان و جوانان ما در تیررس چنین جنایتکارانی قرار نگیرند۰ پس وظیفه انسانی و ملی تک تک ماست تا از کشته شدن کودکان و نوجوانان مان به هر طریق ممکن جلوگیری کنیـم۰ کودک کشان زابلی و قاتلان جوانان بلوچستان را به سزای اعمالشان برسانیم و برای بیرون راندن اشغالگرانِ فاشیست از سراسر بلوچستان متحد و هم صدا شویم۰ با بیگانگانی وحشی رو در رو هستیم که از دنیای متمدن بشری و انسانیت بویی نبرده اند.
ملت قهرمان بلوچ زمانی روی آرامش و صلح را خواهد دید که اثری از این جانیان در سرزمین بلوچستان نباشد.

پیش بسوی آزادی بلوچستان
یازدهم ماه مه 2021

برچسب‌ها:, ,