گفتگوی مهیم سرخوش مسئول روابط خارجه حزب با سیمای بلوچستان

گفتگوی مهیم سرخوش مسئول روابط خارجه حزب با سیمای بلوچستان
ژانویه 6, 2022
330 بازدید

موضوع این گفتگو در خصوص علل و اسباب درگیری های دفاعی و مسلحانه در بلوچستان است.

این مصاحبه را از لینک ذیل مشاهده بفرماید