یادی از نوجوانان شهید بلوچ که رمضان ۱۳۹۹ آنها را از حق حیات محروم کردند.

یادی از  نوجوانان شهید بلوچ که  رمضان ۱۳۹۹  آنها را از حق حیات محروم کردند.
آوریل 13, 2022
196 بازدید

قتل شنیع کودکان و جوانان بلوچ، توسط سربازان علی خامنه ای جنایت علیه بشریت است!

۱۲ رمضان ۹۹ نیروهای نظامی اداره اگاهی پهره ، به دو خانه در این شهر بلوچستان یورش برده و با ضرب و شتم مادر و در جمع خانواده دو برادر ۱۷ و ۲۰ ساله و در خانه‌ی دیگری با همین روش یک کودک ۱۷ ساله دیگر را در میان اعضای خانواده‌‌اش با گلوله از فاصله نزدیک پس از بازداشت به قتل رساندند.

در سال ۱۳۰۷ بلوچستان توسط رضاخان پهلوی طی تهاجم خونین به سیستم اداری تهران متصل شد. و پنجاه سال در فقر و سرکوب هویتی شدید اداره گردید.
پس از آن در طول چهار دهه حکومت ایدئوژیک جمهوری اسلامی اوضاع سرکوب با شدت بیشتری ادامه یافت و رفتارهای فاشیستی رژیم ولایت فقیه ایران با گستردگی بسیار در مملکت بلوچستان، مصداق بارز جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی شد.

جنایت علیه بشریت به اعمال قساوت باری اطلاق می‌شود که بر ضد انسان‌ها انجام می‌گیرند که این اعمال در قوانین بین‌الملل بالاترین جنایت قانونی در حق بشریت تلقی می‌شوند. معاهده رم توضیح می‌دهد، جنایات علیه بشریت شامل جنایاتی می‌شود که شأن انسان را کاسته و مقام و منزلت انسانی را پای‌مال می‌کنند.

کشتن سه کودک و جوان غیرمسلح، بدون تفهیم اتهام، بدون محاکمه و در مقابل چشمان خانواده در تمام حقوق و اخلاقیات بزرگترین جنایت علیه بشریت است که علی خامنه‌ای مرتکب آن شد.
آن قتل ها آخرین نبودند و بعد از آنها ده ها جوان دیگر در جای جای بلوچستان و ۳۷ نفر در شمسر سراوان و چندین کودک من جمله صدرا نارویی با گلوله های آتشین سربازان بدنام ولایت کشته شدند.

اگر برنخیزیم و برای از بین بردن ظلم مبارزه نکنیم اینان همچنان خواهند کشت و داغ ها بر دل مادران این سرزمین خواهند گذاشت.

برچسب‌ها:,