یالات پنجگانه مملکت بلوچستان!

یالات پنجگانه مملکت بلوچستان!
سپتامبر 13, 2021
137 بازدید

مملکت بلوچستان در طول تاریخ سرزمین و کشوری مستقل بوده است اما بر اثر سیاست های استعماری انگلیس و  دسیسه چینی ژنرال گلداسمیت و  ناصرالدین شاه گجر در سال ۱۸۷۱ میلادی  به دو قسمت غربی و شرقی تقسیم شد.

قسمت غربی تحت نظارت حکومت گجر (قاجار) درآمد و حکام منطقه ای هر از چندگاهی به قاجارها باج و مالیات میدادند،  اما میر بهرام خان و دوست محمد خان بارانزهی در اواخر حکومت #قاجار توانستند دوباره #بلوچستان غربی را مستقل کنند.  

دوره بیست ساله استقلال با حمله رضاخان میرپنچ در سال ۱۳۰۷ هجری شمسی و شکست حکومت مستقل بلوچستان به پایان رسید و از آن زمان تاکنون بلوچستان مستعمره حکومت های مرکزی فارس بوده است.

در نود و سه سال گذشته سرزمین بلوچستان و ملت بلوچ در  معرض سیاستهای استعمارگرانه حکام گجر  بوده اند. 

هم  اکنون حکومت مرکزی ایران قصد دارد تا با اجرای طرحهای بلوچ ستیزانه  بلوچستان غربی را برای همیشه  غصب کند. 

 نام بلوچستان را استعمارگران ابتدا به  “بلوچستان و سیستان”  تغییر دادند. بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی  “سیستان و بلوچستان” و هم اکنون دشمنان ملت بلوچ در صدد حذف نام تاریخی بلوچستان هستند و کل این سرزمین پهناور را می خواهند “سیستان” بنامند.  

اما این عمل بلوچ ستیزانه و خودسرانه استعمارگران کاملا اشتباه است چون #سیستان خود جزیی از سرزمین بلوچستان است و همانند سرحد زمین، مکران زمین، رودبار زمین و گیاوان زمین منطقه ای از بلوچستان پهناور است. 

ما برای احیای #دولت_ملی_بلوچستان و یکپارچه کردن بلوچستان مبارزه می کنیم. 

پس از سقوط رژیم فاشیستی حاکم کلیه مناطق جدا شده از بلوچستان  دوباره به بلوچستان بازگردانده خواهند شد.

پیش به سوی احیای دولت ملی بلوچستان