یکپارچه و متحد از جوانان سوختبر بلوچ دفاع کنیم !

یکپارچه و متحد از جوانان سوختبر بلوچ دفاع کنیم !
آوریل 22, 2021
858 بازدید

( ✍️آزات بلوچ )

هزاران سوختبر بلوچ در دوطرف مرز ضد مردمی موجود در قلب بلوچستان که توسط زد و بند استعمارگران گوناگون ترسیم شده است ، در دام تشنگی ، گرسنگی ، بیماری کرونا ، اضطراب و ظلم جنایتکارانی که خود را « مرزبان » جلادان ایران و پاکستان میدانند ، اسیرند . بدفاع از حق حیات انسانی این افراد ، و علیه ستمها و اجحافات اعمال شده علیه آنها فریاد اعتراض خود را بلند نمائیم .

در مملکتی که شغل کثیف حکومتداری آخوندی مرسوم گردد که جز پلیدی ، جنایت ، غارت ، نابودی دارایی های مردم و تحمیق مردم چیز دیگری نیست که هر آخوند گدا صفت شپشو بر همه شغل های آب و نان دار جامعه چمباتمه بزند ، شغل های کاذب و غیر انسانی کولبری ، سوختبری ، خود فروشی ، کلیه فروشی ، چشم فروشی ، بچه فروشی و امثالهم پدیدار میشوند که نشان فنا و اضمحلال یک جامعه هستند .

آخوندان گدا صفت که بر بیت المال و دارایی جامعه چنگ انداخته اند ، جامعه را به کمک پاسداران جنایتکار خویش که از ناآگاهی آنها سوء استفاده میشود ، به اضمحلال و عهد بوق کشانده اند که در آن از رفاه ، ترقی ، پیشرفت ، شغل شرافتمندانه ، امنیت ، آینده ، هویت و اعتبار بین المللی و … خبری نیست .

بر این بستر است که ایادی جمهوری اسلامی ایران بر هست و نیست همه دارایی ملل دربند ایران چنگ انداخته و به غارت همه جانبه منابع و معادن آنها و گسیل ایادی و سگان خویش به این مناطق و حتی وطنفروشی روی آورده اند . بر همین بستر است که سیاستهای ضدمردمی تحقیر ، تبعیض ، قتل و غارت ملل دربند ایران را در دستور کار قرار داده و کمترین روزنه های تغذیه مردم را بسته و میبندند . پاسداران حکومتی دهها قرارگاه در بلوچستان اعمار نموده و بیش از یک میلیون نفر را به بلوچستان گسیل داشته اند و در این میان دهها هزار پاسدار درنده نیز جزو اعزامیان به بلوچستان هستند و برنامه های ضد انسانی کثیر دیگری نیز در دست دست دارند که علاوه از غصب زمینهای اجدادی مردم بلوچ و تخریب خانه ها ، زیستگاهها و به آتش کشیدن قصبات و نخلستانهای مردم ، کوتاه نمودن دست کشاورزان بلوچ از آبهای جاری و یا جمع شده در پشت سدها ، واگذاری دریا و بنادر بلوچستان به چینیان ، روس ها و … خواب گسیل چندمیلیون از مزدوران خویش از سراسر جهان به بلوچستان را دارند و همهء این سیاستهای ضد انسانی ، بلوچستان را بر مردم بلوچ اعم از کشاورز ، دامدار ، ماهیگیر و … به جهنمی واقعی مبدل ساخته است حکومت قصد دارد تا با قاچاق سوخت ، قاچاق ارز ، قاچاق مواد مخدر ، قاچاق البسه ، قاچاق لوازم آرایش ، قاچاق اعضای بدن انسان ، قاچاق عتیقه جات و جواهرات و … توسط باند سپاه پاسداران از مرز بلوچستان ، منابع مالی لازم برای ماجراجویی های تروریستی اش در جهان و در منطقه تهیه نماید .

اگر چه در قانون اساسی ضد انسانی و سراسر تبعیض بار ایران بلوچ شهروند درجه هزارم محسوب شده است ، اما همه سیاستهایش در بلوچستان به راندن بلوچ به حاشیه و تن دادن مردم بلوچ به فقر مطلق و گرسنگی است و از همینروست که حاکمیت ایران حتی شغل های کاذبی همچون سوختبری را برای جوانان تحصیلکرده بلوچ نمیتواند بپذیرد و علیه آنها همدست جلادان فاشیست تر از خودشان یعنی ارتش پاکستان میشود تا مانع از تردد مردم بلوچ در خاک بلوچستان خودشان گردد .

سوختبری و کولبری با همه احترامی که به افراد مشغول به این شغلهای کاذب ، خطرناک و جانگداز دارم ، شغل های کاذب و ضد انسانی هستند که از برکت سیاستهای ضد مردمی جمهوری اسلامی ایران در بلوچستان ، کردستان و … شکل گرفته اند و هر ساله صدها نفر با چنین کارهای شاقی جان خود را از دست میدهند و از آنجا که هر کولبر و یا سوختبر نان بخور و نمیر ده الی پانزده نفر را تامین مینماید، محاسبه تعداد عزاداران این شغل های کاذب و فاقد آینده که در هیچ کجای جهان نیز رایج نیستند ، در هرسال ، بیشتر روشن میشود .

در بلوچستان شرقی هزاران نفر به دفاع از سوختبران و حقوق انسانی آنها به خیابانها برآمده اند ، اما متاسفانه در بلوچستان غربی در سایه حکومت ضخاکان زمان و پاسداران جنایتکار آنها ، اجازه اعتراض جمعی به مردم داده نمیشود . اما باید دانست که سرزمین ما و حق حیات ما و فرزندان ما به ما تعلق دارد و نه به اراده استعمارگران غارتگر ما و تفنگ بدستان آنها . از اینرو میبایست به هر شیوه ممکن فریاد اعتراض خود را بلند نمائیم و حقوق انسانی خویش را که همانا تامین حیات و رفاه ماست ، مطالبه نمائیم . با جمع شدن مسالمت آمیز در جلوی ارگانهای دولتی اعم از فرمانداری ، استانداری ، بخشداری و حتی جلوی ارگانهای نظامی دولت خواهان برداشتن موانع پیش پای سوختبران و تامین آینده آنها با پرداخت بیمه بیکاری و … گردیم .

سرنوشت تاسف باری که حکومت آخوند مداری یا حکومت آخوندی بر جامعه ما تحمیل کرده است ، غیر قابل تحمل است و سکوت در برابر این جنایات و ستمها ، خود جنایتی دیگر است که خود سبب تداوم و تشدید این جنایت ها میشود .

بیائید همه از هر آنجا که برایمان مقدور است از شعارنویسی ، از کاپی نمودن و پخش اطلاعیه ها و شب نامه های اعتراضی ، از بستن جاده ها با آتش زدن لاستیک ها ، از تجمع در جلوی ارگارنهای دولتی و … خواهان بازگشت فوری و سالم سوختبران و تامین آینده آنها و دیگر جوانان بیکار با پرداخت بیمه بیکاری و یا اشتغال در ادارات و ارگانهای دولتی و … شویم . بیائیم تا در صفی واحد برای اداره بلوچستان خودمان کمرها را بسته و بلوچستان را یکبار و برای همیشه از لوث استعمارگران و ایادی آنها پاک نمائیم !

سخنی با جوانان دلیر بلوچ که بخشا” سوختبر شده اند !

سخنی با جوانان بلوچ که بخشا” سوختبر شده اند !

آزات بلوچ

همه ما نیک میدانیم که سوختبری شغل نیست ، بلکه همچون داروی مسکنی که برای زمانی میتواند از شدت درد بکاهد ، از شدت فقر و گرسنگی میکاهد تا از آن طریق لقمه نانی بر سفره خانواده و یا خانواده های خود فراهم کنیم . اما باید دانست که بلوچستان از آن نیاکان و پدران ما بوده و هم اکنون نیز به ما تعلق دارد . همه هست و نیست و فرصت های شغلی و حاکمیت آن از آن ماست که استعمارگران با زور اسلحه از ما گرفته اند . سکوت ما در برابر اجحافات و جنایات استعمارگران سبب شده است که هرچه بیشتر ما در سرزمین خودمان به حاشیه رانده شویم و بر ما ستم شود ، و فرزندان و آیندگان و عزیزان ما در خانه و سرزمین خودمان هیچ آینده ای نداشته باشند ، بلکه بیش و بیشتر از ما به دایره بردگی استعمارگران غارتگر فرو روند …

برای پایان دادن به این تراژدی غم انگیز راهی جز اتحاد و مبارزه متحد و همبسته ما علیه استعمار و استعمارگران وجود ندارد . لازم است تا ما خواه فردی و خواه در هسته های چند نفری مبارزه علیه استعمارگران را با آگاهی بخشی هدفمند به اطرافیان خویش و پیوستن به سازمانهای مبارز ملی همچون سهاب شروع نموده و تداوم بخشیم . سوختبران بلوچ به تنهایی خود ارتشی بزرگ برای این مبارزه میتوانند باشند .

سوختبران زحمتکش !

شما قهرمانان و فداکاران جامعه خود هستید شما این عمل را نه در شغل کاذب سوختبری ، بلکه در فروردین 1398 و ماههای بعدی آن که توفان و سیلی بنیان کن جنوب بلوچستان را درنوردید و هست و نیست مردم را بلعید و نابود ساخت ، با بالا زدن آستینها و به کمک سیلزدگان شتافتن نشان دادید و با خدمات بیست و چهار ساعته خود به سیلزدگان و برای نجات آنها از بی پناهی و گرسنگی و سرما از مال ، جان و ماشین خود سرمایه گذاشتید از خوراک و پوشاک خود گذشتید تا بی پناهی را پناه و آشیانه و خوراکی فراهم کنید و میدانستید که حکام تهران با بلوچ و بلوچستان هم بیگانه و هم بد خواهند و بلوچستان و سیل بنیان کن و ویرانگر آنرا حتی در رسانه های خود پوشش ندادند ، همان فداکاری بیست و چهار ساعته و چند هفته ای شما بود که توانست جانهای بسیاری را از مرگ حتمی نجات دهد چرا که شما فرزندان ملتی با فرهنگ با فرهنگ هشر و مدت هستید .

زمانی که حکومت جنایت و استبداد علی خامنه ای و روحانی سیلزدگان بلوچ را بایکوت امداد رسانی و حتی بایکوت خبری نمودند و از کمترین امداد و حتی اطلاع رسانی در داخل و خارج از کشور امتناع و دریغ ورزیدند ، این تنها شما بودید که در کنار دیگر مردم زحمتکش بلوچ خود و ماشین خود را به آب زدید تا آلام و سختی سیلزدگان بی پناه بلوچ اندکی فروکش نماید و به جرات جان دهها نفر را همچون فرشته های امداد نجات دادید و امکان تغذیه برای هزاران نفر سیلزده همه چیز از دست رفته فراهم نمودید و با بسیج امکانات خود ،دوستان و دیگر مردم بلوچ ، برای سیلزدگان لباس ، وسایل گرمابخش ، چادر ، خوراک ، آب و دیگر مایحتاج را فراهم نمودید و با پول سوخت خود ، کمک های مردمی را برای سیلزدگان رساندید و حماسه آفریدید …

جوانان بلوچ شما از نسل حماسه آفرینان و خود حماسه سازید شما از نسل روستم زال ، میر کمبر ، میر همبل ، بی بی بانلی ، میر دادشاه ، بی بی گل بی بی و امثالهم هستید …. شما میتوانید و چنانچه متحد شویم بزرکترین غولهای ستم و استبداد و از آنجمله جمهوری اسلامی ایران را بزانو در آوریم و حاکمیت ملی ملت بلوچ را بر بلوچستان متحد تحقق بخشیم . میبایست خواسته های خود را خواست و مطالبه نمود و برای تحقق بخشیدن به آنها برخاست و مبارزه نمود .

جنایتکاران جز خیانت و غارت برای ما ارمغانی نداشته و نخواهند داشت .

برچسب‌ها:,