۱۰ژوئن ، ۲۰ خرداد روز جهانی صنایع دستی

۱۰ژوئن ، ۲۰ خرداد روز جهانی صنایع دستی
ژوئن 11, 2023
79 بازدید

روز جهانی صنایع دستی روزی است که متعلق به دنیای پر نقش و نگار و هنری های دستی است.

صنایع دستی بلوچستان با توجه به تمدن هزاران ساله ای که دارد همیشه مورد توجه مردم ایران و جهان بوده است.

از جمله مهمترین صنایع دستی بلوچستان میتوان به سوزن دوزی، سفالگری، حصیربافی، سکه دوزی ، زرگری و قالی و گلیم بافی اشاره کرد که مورد توجه توریست ها قرار گرفته است.

بلوچستان منشعه صنایع دستی است از جمله هنر سوزن دوزی یکی از صنایع دستی های تاریخی دست زنان بلوچ است که ترسیم کننده لباس بلوچی است که طول چند هزار سال گذشته هویت و شناسنامه فرهنگی ملت بلوچ است.

سوزن دوزی زنان بلوچ امروز در میان صنایع هنری و سنتی جهان جایگاه ویژه ای دارد.

سفالگری کلپورگان موزه زنده سفال کلپورگان تنها موزه زنده سفال در جهان است که قدمت آن به هفت هزار سال پیش بر می گردد.

سفال کلپورگان به صورت کاملا دستی بدون چرخ سفالگری توسط زنان بلوچ ساخته می شود سفالگری کلپورگان در سازمان یونسکو نیز به ثبت جهانی رسیده است.

https://t.me/hamdelinbanokan/4739