۱۱فوریه روز جهانی زنان و دختران در علم

۱۱فوریه روز جهانی زنان و دختران در علم
فوریه 11, 2022
139 بازدید

۲۰ دسامبر ۲۰۱۳ مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای درباره علم،فن آوری ور نوآوری را تصویب نمود و در راستای آن،برابری جنسیتی،توانمند سازی زنان و دختران و دسترسی کامل و برابر به مشارکت در علم برای زنان و دختران در هر سنی رسمیت شناخته شد.

روزی که از سال ۲۰۱۶ به عنوان یادبود برای تقدیر و تحسین زنان و دختران فعال در زمینه های مختلف علمی حضور آنان در این حوزه به شمار میرود و زنان دانشمند رابه عنوان یک الگو برای پسران و دختران جوان مطرح میکند.
تاریخچه این روز اینگونه است:۱۴ مارس ۲۰۱۱ که کمیسیون مقام زنان سازمان ملل، در گزارشی حضور مشارکت زنان و دختران در تحصیلات،آموزش،علم و فن آوری و همچنین ارتقاء دسترسی برابر به حقوق کامل و شایستگی در کار را برای زنان تصویب کرد.
در سال ۲۰۱۹ زنان به طور متوسط تنها یک سوم محققان جهان را تشکیل میدهند و زنان فقط ۱۲ درصد اعضای آکادمی های علمی ملی را در جهان تشکیل میدهند.

همچنین اگر چه کارکنان بهداشتی زن حدود ۷۰ درصد نیروهای کار این حوزه را در جهان تشکیل میدهند اما فقط ۲۵ درصد پست های رهبری این حوزه را در اختیار دارند.
یونسکو در پیام تبریک این روز نوشت:”برای یونسکو ،برابری جنسیتی یک اولویت جهانی است و حمایت از دختران جوان،آموزش و ارتقا توانایی آنان در عملی ساختن ایده هایشان،اهرمی برای توسعه و صلح جهانی محسوب میشود.

این روز فرصتی برای بهبود دسترسی برابر زنان و دختران به علم با مردان است و یاد آور میشود زنان و دختران نقش مهمی در جوامع علمی و فن آوری ایفا میکنند و باید مشارکت آن ها تقویت شود و ۴۱ درصد از دانشمندان و مهندسان در اروپا زنان هستند و لیتوانی،بلغارستان،لاتویا،پرتغال و دانمارک پنج کشوری هستند که زنان توانسته اند شکاف جنسیتی را در زمینه علوم و مهندسی پر کنند.
دبیر کل ملل متحد آنتونیو گِترش در پیامی برای نشان دادن اهمیت این روز بین المللی گفت: «باید دختران و زنان را تشویق کنیم که به نهایت پتانسیل خود به عنوان محقق و مبدع دست پیدا کنند.»علم و برابری جنسیتی در تحقیقات باعث تنوع بیشتر گردید.
این امر اکتشافات خلاقانه و نوآورانه را بسط میدهد و این در حالی است ک همکاری بین محققان از نظراستعداد و دیدگاه رو به افزایش است.

علم و برابری جنسیتی دو عنصر مهم در توسعه پایدار هستند، هنوز زنان زیادی از مشارکت کامل در علم محرم هستند:کمتر از ۳۰ درصد محققان جهان را زنان تشکیل میدهند یکی از روش های مقابله با این چالش استفاده از تمام استعداد ها است.
به این معنی که زنات در تمام این زمینه ها مشغول کار شوند .تنوع در تحقیقات مجموعه محققان با استعداد را گسترش میدهد و دیدگاه تازه، استعداد و خلاقیت را به وجود می اورد.
روز جهانی زنان و دختران در علم فرصتی است برای همه تا از حضور زنان و دختران در علم پشتیبانی کنند، فقر و بی عدالتی بیش از همه به دوش زنان و دختران سنگینی میکند.

پیشرفت زمانی معنا پیدا میکند که از ابتدا به رعایت حقوق و کرامت زنان بپردازند و این کار در سایه شکوفایی استعداد و تنوع و نواوری به وسیله زنان و دختران امکان پذیر میشود این پیام در جریان دو کنفرانس گذشته کشورهای عضو کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در زمینه ی تغییر اقلیم نیز اعلام شد بشر نمیتواند بدون نیمی از استعداد های خلاق خود به نتیجه برسد.