۱۲۰هزار کودک کار در ایران

آوریل 18, 2023
78 بازدید

سرپرست دفتر امور آسیب‌ دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از وجود ۱۲۰ هزار کودک کار در کشور خبر داد.افزایش کودکان کار در ایران رو به جلو می‌باشد و نظام جمهوری اسلامی با وجود ضعف ، اختلاس ها و تحریم های پی در پی در کنترل روند آن باز مانده است.پژوهشی که در مورد بررسی وضعیت کودکان خیابانی انجام شده نشان می دهد که 30.9 درصد کودکان خیابانی 6 تا 11 سال و 9 درصد نیز زیر 6 سال سن دارند.کودکانی زیاد در بلوچستان به علت فقر از تحصیل بازمانده اند و روی به شغل های کاذب و خطرناک روی آورده اند.سیستان‌ و‌ بلوچستان، بیش از ۴۲ هزار دانش‌آموز به دلایل مختلفی از جمله فقر اقتصادی، بیکاری والدین، اعتیاد و طلاق و شکاف طبقاتی و همچنین به علت سخت گذر بودن مناطق و روستاها در این استان ناخواسته بسیاری  از دانش آموزان از تحصیل بازمانده‌اندبسیاری از کودکان بلوچ به شغل کاذب سوخت بری کارگر، دستفروشی،اجر پزی، کولبر کارهای که فراتر از توان جسمی آنان است، روی آورده اندو از طرفی تیر اندازی نیروهای نظامی نیز سالانه باعث کشته شدن و مجروح شدن تعداد زیادی از کودکان سوختبر بلوچ شده است. کودکان سوختبر بلوچ از کودکی ترس از بیراهه ها خطرناک به مرز رسیدن را به جان میخرند به شرط نسوختن در آتش به شرط کشته نشدن با تیر اندازی مأمورانی که خود سر مرزها مافیای سوخت را انداخته اند و به شرط دستگیر نشدن و مصادره نشدن اموالشان و اعدام  نشدن

به امید نابودی حاکمیت رژیم آخوندی و کودکانی شاد در بلوچستان