‌گرامی باد روز جهانی زن

‌گرامی باد روز جهانی زن
مارس 6, 2021
1131 بازدید

هشتم مارس روز جهانی زن است. زنان و دختران بلوچستان سمبل های مهر و محبت و استقامت تحت ستم های چندگانه حکام تاریک اندیش و رژیم ایدئولوژیک ولی فقیه هستند .

زنان در جامعه بلوچستان از نظر تاریخی مقام و منزلتی خاص داشته اند. بلوچستان زنانی پرورش داده است که همانند بانڑی، هانی، گوهر، میرم هاتون، جان بی بی، مه هاتون، گل بی بی و مهناز در زمره قهرمانان ملی بلوچستان هستند که برای دفاع از مردم و بلوچستان بپاخاسته و نامهایی ماندنی در تاریخ بلوچستان به جا گذاشتند.
هم اکنون نیز شیرزالانی در بلوچستان داریم که علیرغم مصائب و مشکلات فراوان صدای رسای خواهران، مادران، برادران و پدران و جامعه خویش هستند.
رژیم حاکم با تمام قوا و امکانات در مقابل کل ملت بلوچ و بخصوص زنان بلوچستان قرار گرفته است و جور و ستم و تبعیض های چندگانه را علیه زنان در چهار دهه گذشته تشدید کرده است.
بی سوادی، فقر مادی و فرهنگی، گروگان گیری زنان بلوچ، در کنار نبود بهداشت و درمان حوزه زنان مرگ چند برابر مادران در حال ولادت را رقم زده و مشکلات دو چندان برای آموزش و پرورش، فرصت های نابرابر و گزارشهای خشونت خانگی در کنار تجاوز نیروهای سپاه به حریم زنان همانند واقعه تجاوز به ۴۱ دختر در پهره میطلبد که فعالان بلوچ توجه مضاعفی به این نیمه جامعه داشته باشند.
لازم است کہ زنان جامعه ما ، برای گرفتن حقوق انسانی خود و بہبود شرایط اجتماعی جامعه ، به سازماندھی فعالتر خویش در سازمانہا و انجمن ھای زنان و سازمانہای ملی سیاسی پیشرو بلوچستان روی آورند.
ما ضمن گرامیداشت هشتم ماه مارس و حمایت از مبارزات مترقی زنان جهان در بلوچستان نیز همگام و همراه با مادران، خواهران و دختران بلوچ مبارزات مان را علیه دیکتاتوری علی خامنه ای و تاریک اندیشان ادامه خواهیم داد.

بلوچستان ءِ راجی تپاکی گلّ
06.03.2021

برچسب‌ها:, ,