آرشیو

عطش استعمارگران برای «طلا» و «معادن»

عطش استعمارگران برای «طلا» و «معادن»

نوامبر 16, 2023

اسپانیایی ها اولین اروپائیانی بودند که سنت سیئه استعمار را آغاز کردند. اسپانیای ها در قرن ۱۶ موجی از ورود به آمریکای جنوبی را آغاز نمودند. هر جا می رسیدند به دنبال طلا و نقره و معادن و نیروی کار ارزان میگشتند. آنها ملتها را با جنگ مغلوب کرده و نظامی اجتماعی سیاسی بنا میکردند […]

اشغال کشورها و ملتها برای سودآوری 

اشغال کشورها و ملتها برای سودآوری 

نوامبر 16, 2023

هدف اصلی در اشغال سرزمینها، کشورها و ملتهای متعدد در جهان توسط حکومت ها، دولتها و امپراتوری ها «درآمد اقتصادی» بوده است. به همین منظور بریتانیایی ها برای اداره هر سرزمین مستعمره یک کمپانی (شرکت اقتصادی) تاسیس کرده بود که معروفترینشان کمپانی هند شرقی بود.  اما کمپانی ها و شرکت های متعدد دیگری داشتند: -کمپانی […]

شهادت فرمانده اعظم ارتش میردوست محمد خان در جنگ با پهلوی اول

شهادت فرمانده اعظم ارتش میردوست محمد خان در جنگ با پهلوی اول

نوامبر 10, 2023

یادی از مزار براهیم خان اعظم خان و دیگر فرماندهان و سرمچاران بلوچ! روز هیجده آبانماه سپاه رضا خان با همه تجهیزات و سلاحهای ثقیله نیروهایش را به سوی قلعه دزک فرستاد . همچنین در همین روزسردار جمه خان و سردار جیئند خان را به دزک جهت مذاکره با علیمحمد خان فرستاد و برایش چند […]

ارتش سایبری ایران، ترکیبی از چهره های علنی و مجازی؛ مجری «ترور مجازی» مخالفان رژیم

ارتش سایبری ایران، ترکیبی از چهره های علنی و مجازی؛ مجری «ترور مجازی» مخالفان رژیم

نوامبر 7, 2023

از زمان اهمیت یافتن فضای مجازی و استفاده گسترده آن توسط مخالفان حکومت برای افشاگری و همزمان نقش پر رنگ فضای مجازی برای سازماندهی اعتراضات از سهابِ بلوچستان تا آمد نیوز تهران و …! حکومت نیز به فکر استفاده از این فضا برای نشر برنامه های خود بود و با افزایش اعتراضات، تاکتیک های حکومت […]

بمباران هوايی بلوچستـان با مشارکت پرسنل خارجی در سال ۱۳۰۷ ه.ش 

بمباران هوايی بلوچستـان با مشارکت پرسنل خارجی در سال ۱۳۰۷ ه.ش 

نوامبر 6, 2023

قشون رضاخان پهلوی با کمک مستشـاران نظامی انگليسی و شرکت مستقيمِ دو خلبان خارجی در پائيز سال ۱۹۲۸ ميلادی ( آبانماه ۱۳۰۷ هجری شمسی )  از هواپيماهای بمب انداز در جنگ با لشکر بلوچستان استفاده کرد. لشکر متجاوز توانسته بود با کمک مستشاران خارجی درکل سه فروند هواپيمای بمب انداز “دی هاويلاند ۹” تهيه کنـد که دو […]

سردارانی که دغل دوستان گرد شیرینی بودند

سردارانی که دغل دوستان گرد شیرینی بودند

نوامبر 6, 2023

در هنگامیکه لشکریان گجر با همه مهمات جنگی و هواپیماها و بی سیم که توسط انگلیس برای سپاه ایران جهت حمله به بلوچستان تهیه شده بود و با هدایت و دستور مستقیم فرماندهان انگلیس به بلوچستان حمله نمودند ، لگورهای بلوچ از یکسو با تبلیغ دروغین در باره قدرت و تجهیزات شکست ناپذیر قوای دشمن […]