آرشیو

پیام حزب کومله زحمتکشان کردستان در پی حمله ایران و پاکستان به بلوچستان

پیام حزب کومله زحمتکشان کردستان در پی حمله ایران و پاکستان به بلوچستان

ژانویه 19, 2024

ملت بلوچ قربانی دو حکومت فاشیستی در روزهای گذشتە حکومتهای اسلامی ایران و پاکستان با شعار اللە اکبر یکی بە بهانەی حملە بە دشمنانش و دیگری در انتقام این حملە، مردم بلوچستان را آماج حملەی تروریستی قرار دادند. متاسفانە در این حملات چندین شهروند بلوچ از جملە تعدادی کودک جانشان را از دست دادند.  حکومتهای […]

طرح جاگزین بلوچستان راجی تپاکی همراه با تحریم انتخابات رژیم

طرح جاگزین بلوچستان راجی تپاکی همراه با تحریم انتخابات رژیم

ژانویه 14, 2024

حزب بلوچستان راجی تپاکی انتخاباتهای سابق رژیم را تحریم کرده و انتخابات نمایشی پیش روی مجلس را نیز تحریم میکند؛ چرا که در چهارچوب رژیم جمهوری اسلامی و نظام استعماری کنونی بلوچ به حقوق خود دست پیدا نمیکند. ما همزمان با تحریم انتخاباتهای رژیم طرحی جایگزین برای انتخاب مردم ارائه کرده ایم.  طرح ذیل، طرحی […]

برنامه تلویزیونی: اعدام زندانیان سیاسی بلوچ

برنامه تلویزیونی: اعدام زندانیان سیاسی بلوچ

نوامبر 16, 2023

برنامه ای در خصوص اعدام ناگهانی سه زندانی سیاسی بلوچ برای عدم افشا شدن توطئه دستگاه های اطلاعاتی و سرکوبگر با مشارکت حبیب الله بلوچ. این سه زندانی سیاسی بلوچ به نام های شهید محمد کریم بارکزایی، محمد براهوی، ادریس بیلرانی (حمزه) لینک برنامه: #سها

شرکت در دو تظاهرات برلین و استکهلم

شرکت در دو تظاهرات برلین و استکهلم

می 20, 2023

حزب بلوچستان راجی تپاکی امروز ۳۰ اردیبهشت/ ۲۰ می ، در راستای حمایت از ملت های تحت ستم در تظاهراتهای برلین و استکهلم که به همین منظور توسط فعالان ملتها برگزار شده بودند، مشارکت نمود. تظاهرات برلین به نام «آزادی و عدالت و حکومت ملی» توسط فعالان ترک جهت انعکاس بیشتر فریاد ملتهای تحت ستم […]