پنج‌شنبه 20 ژانویه 2022 - 02:00

آرشیو

گفتگو با شبکه جهانی کلمه در ۲۰ آبان برابر با «تهارین روچ – روز استعمار نظامی بلوچستان» در خصوص استراتژی حزب بلوچستان راجی تپاکی.

گفتگو با شبکه جهانی کلمه در ۲۰ آبان برابر با «تهارین روچ – روز استعمار نظامی بلوچستان» در خصوص استراتژی حزب بلوچستان راجی تپاکی.

ژانویه 8, 2022

توضيحات حبيب الله سربازي در خصوص چگونگی به استعمار در آمدن بلوچستان و اعتراف حکومت به اینکه در یکصد سال اخیر تغییری در وضعیت بلوچستان ایجاد نشده و یک تحریم همه جانبه اعمال شده است.