بلوچستان ءِ تپاکی گَلّ ءِ دوزواھانی ھَکّ ءِ توار نبیسی

بلوچستان ءِ تپاکی گَلّ ءِ دوزواھانی ھَکّ ءِ توار نبیسی

بلوچستان ءِ تپاکی گَلّ ءِ دوزواهان مه دیواران و هیابانان سرا گلی نام توار نبیسی کت:

Read More »