اعلام مخالفت مردم با طرح تجزیه و تصرف بلوچستان!

اعلام مخالفت مردم با طرح تجزیه و تصرف بلوچستان!

▪️اعلام مخالفت مردم با طرح تجزیه و تصرف بلوچستان!

طراحی ها و نقشه های دریافت شده از هواداران راجیتپاکیگل و نیروهای سهاب که مخالفت با تقسیم بلوچستان را با بالابردن پرچم و نقشه مملکت بلوچستان نشان میدهند.

هر نوع تقسیمی هویت ملی را نشانه رفته و جلوگیری از هر برنامه ضد ملی و هویتی بلوچ وظیفه همگانی است.

حزب بلوچستانءِ راجی تپاکی پیشتر نیز در بیانیه ای تجزیه مجدد بلوچستان را برنامه هدفمند رژیم استعماری دانسته و برای مقابله با آن خواستار اقدام یکایک مردم به شیوه های …

Read More »

تصاویر- مخالفت ملت بلوچ با تقسیم بلوچستان

تصاویر- مخالفت ملت بلوچ با تقسیم بلوچستان

پس از آغاز یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی حبیب الله دهمرده نماینده زابل در اولین نطق خود خواستار تقسیم بلوچستان شد. این موضوع واکنش های گسترده جوانان مبارز بلوچ را در پی داشت و تعدادی از مردم با فرستادن عکس با نماد حزب راجی تپاکی از هر نوع تقسیمی که حذف هویت ملی بلوچ را در دستور کار دارد اعلام انزجار کردند

ملت بلوچ خواستار بازگرداندن مناطق تجزیه و تقسیم شده بلوچستان به استان های کرمان، هرمزگان و خراسان هستند.

بخشی از تصاویررا ذیلا مشاهده می کنید:

Read More »

حمایت بلوچستان از مبارزات عربی الاحوازی

حمایت بلوچستان از مبارزات عربی الاحوازی

من بلوشستان الی الاحواز، ندعم شعب العربی الاحوازی

ملت بلوچ از مبارزات حق طلبانه ملت عرب حمایت میکند، منطقه ای پر از چاه های نفت و آب، مردمش تشنه اند، همانند بلوچستان که نیمی از مردمش نه آب دارند و نه برق و نه شبکه ارتباطات.

این سرنوشت مشابه در اثر سیاست های استعماری شکل گرفته و راه حلش هم حمایت از یکدیگر برای براندازی رژیم جمهوری اسلامی و رسیدن به حقوق ملی است.

Read More »

شعار نويسی هوادارن راجی تپاکی

شعار نويسی هوادارن راجی تپاکی

هواداران حزب ” بلوچستان راجی تپاکی” با شعار نویسی تاسیس حزب را به فال نیک گرفتند:

تصاویر شعار نویسی هواداران حزب همبستگی ملی بلوچستان

Read More »

زمین نگاری توسط هواداران

زمین نگاری توسط هواداران

هواداران حزب همبستگی ملی بلوچستان به مناسب اعلام موجودیت حزب اقدام به زمین نگاری نام حزب نمودند.

Read More »