آرشیو

کتاب سه دهه رقابت و تحول در بلوچستان pdf

کتاب سه دهه رقابت و تحول در بلوچستان pdf

نوامبر 12, 2023

کتاب سه دهه رقابت و تحول در بلوچستان: روایاتی از اسناد انگلیسی بین ۱۹۰۰ تا ۱۹۳۳ است و نویسنده آن هوشنگ نورائی (ایوب حسین بر) است.  این کتاب به چهار بخش تقسیم شده است. نویسنده در این بخشها تلاش کرده با استفاده از اسناد انگلیسی که خالی از غلو یا روایت هایی از نکاه استعمارگران […]

نسب میرهای بلوچ موسوم به کرد ها در خاش PDF

نسب میرهای بلوچ موسوم به کرد ها در خاش PDF

نوامبر 2, 2023

مقاله و کتابچه موسوم به «نسب کردهای خاش و تصحیح روایت نادرست» اثر حبیب الله بلوچ سربازی است که به موضوع نسب این طایفه با روشنی کتابهای مهم تاریخی می پردازد و این روایت که کردهای خاش، سرباز، مهگس و بزمان را به حسین کرد شبستری می رسد رد می کند. این مقاله دریچه خوبی […]

کتاب مساله بلوچستان

کتاب مساله بلوچستان

نوامبر 2, 2023

کتاب مساله بلوچستان تلاش دارد که ریشه اصلی مشکلات بلوچستان را یافته و راه حل آنها را بیان کند. این کتاب علیرغم اختصار در خصوص بیان اصل مشکل و ارایه راهکار واقعی بسیار جدی به مساله می پردازد و تلاش دارد خواننده را به واقعیت آنچه بر بلوچستان گذشته و اکنون میگذرد آگاه کند. این […]

کتاب مسابقه سایه ها  

کتاب مسابقه سایه ها  

نوامبر 2, 2023

یکی از آفت های تاریخ نویسی ایرانیان معاصر، تاثرات ناسیونالیستی است که به وضوح در نگارش کتاب ها مشاهده می شود، بسیاری از این تاریخنگاران عامدانه تلاش کردند که حقایق مهمی از تاریخ را  پنهان کرده و یا وارونه جلوه دهند. یکی از این مسائل بحث استقلال  بلوچستان است. عمدتا تاریخ نگاران معاصر ایرانی تلاش […]

کتاب صعود و سقوط حکومت بلوچستان – اوایل قرن ۲۰ میلادی – فایل pdf

کتاب صعود و سقوط حکومت بلوچستان – اوایل قرن ۲۰ میلادی – فایل pdf

نوامبر 2, 2023

حکومت بارانزهی یا بارکزهی سلسله حکومتی مستقلی در بلوچستان غربی (1907 -1928 میلادی برابر با 1286 – 1307 شمسی) است که با تصرف قلعه های پهره و بمپور و اخراج نیروهای قاجار از بلوچستان توسط میر بهرام خان باران زهی ایجاد شد و پس از مرگ او توسط میر دوست محمد خان دومین حاکم‌ این […]

 کتاب از مکران تا بلوچستان PDF اثر حبیب الله سربازی بلوچ

 کتاب از مکران تا بلوچستان PDF اثر حبیب الله سربازی بلوچ

ژوئن 16, 2023

ویسنده کتاب «از مکران تا بلوچستان» جناب حبیب الله سربازی بلوچ از فعالان به نام بلوچ است که تحقیق وی در خصوص مساله نژادی بلوچ و تاریخ بلوچستان افق جدیدی در مورد بلوچستان باز میکند. وی در این کتاب به تاریخ بلوچستان نظری می افکند و بر نژاد مردمان بلوچ تمرکز می کند. نویسنده له […]