آرشیو

یک سال گذشت | گذارش یک ساله حزب بلوچستان راجی تپاکی

یک سال گذشت | گذارش یک ساله حزب بلوچستان راجی تپاکی

May 27, 2021

حزب “بلوچستان ءِ راجی تپاکی” در تاریخ 6 خرداد 1399 بر بستر 10 سال فعالیت های حقوقی، مبارزات مدنی و رسانه ای اعلام موجودیت کرد تا فعالیت های سازمان یافته ملی بلوچستان را در سطوح مختلف افزایش دهد. در مدت یک سال فعالیت مستمر بخش های مختلف این تشیکلات دستاوردهای مهمی در راستای اهداف ملی […]

هیچ ستمگری نمانده اما…

هیچ ستمگری نمانده اما…

February 24, 2021

درست است که هیچ ستمگری تا ابد نماندهاما همیشه این مردم بودند که با مبارزه اینستمگران را از تخت شاهی خود به زیرکشیدند، و سرنگونشان کردند. ما ملت بلوچبه منجی نیاز نداریم، کافی است خودسازماندهی را یاد بگیریم، و مبارزات تشکیلاتی را گسترشدهیم، برای همین منظور عضو جنبش سهابشوید، تا روش مبارزه هدفمند را یاد […]

گامی سرنوشت ساز در مبارزات معاصر بلوچستان – بهمن بلوچ

گامی سرنوشت ساز در مبارزات معاصر بلوچستان – بهمن بلوچ

May 27, 2020

بعد از استعمار بلوچستان توسط رژیم پهلوی همواره بیدارگران و مبارزان برای حق‌طلبی برخاسته و بسیاری جان خود را در این راه فدا کرده‌اند. می‌توان گفت در این مبارزات، چند نکته از دید مبارزان بلوچ پنهان مانده است؛ از جمله توجه به بیداری، آگاه سازی عمومی و همراه سازی ملت بلوچ و دیگر برنامه‌های سیاسی […]

کتاب: از مکران تا بلوچستان، تحقیقی در مورد بلوچ و تمدن بلوچستان

کتاب: از مکران تا بلوچستان، تحقیقی در مورد بلوچ و تمدن بلوچستان

May 24, 2020

مقدمه نویسنده کتاب:   مردم بلوچ ساکنان قدیمی و باستانی 9 هزار ساله بلوچستان هستند که سومری ها آنها را “مَگان” می خواندند و یونانی­ها “موکی” و ایرانی ها “ماکا” . نام مکران که پیشتر ماکا بوده از میکی یا موکی های ساکن این سرزمین شهرت یافته است، نام میکی و موکی رفته رفته پس […]

اعلام موجودیت حزب “بلوچستانء راجی تپاکی”

اعلام موجودیت حزب “بلوچستانء راجی تپاکی”

May 21, 2020

اعلام موجودیت حزب “بلوچستانء راجی تپاکی” ملت بلوچ، ملل تحت ستم منطقه و آزاداندیشان سراسر جهان! تاریخ ما گواه است که سرزمین وسیع بلوچستان در طول قرنها توسط حکمرانان مقتدر بلوچ اداره می شده است. اما نیروهای استعمارگر بریتانیا با کمک دولتهای تحت نفوذ خود در منطقه این سرزمین تاریخی را تجزیه و تقسیم کردند […]