بخشی از مستند «آپ» ساخته کاظم هوت

این ویدیو را ببینید و نشر کنید تا همگان بدانند سپاه و رژیم چگونه در حال ویرانی بلوچستان و نابودی بلوچ هستند.

کاظم هوت، جوان ۲۰ ساله فعال محیط زیست، روز شنبه هفتم اسفند ۱۴۰۰، بعد از خروج از منزل و در مسیر رفتن به شهرستان چابهار از «دشتیاری» محل سکونت خود ناپدید شد. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران این شهرستان بعد از یک روز، به خانواده او اعلام کرد که فرزندشان در بازداشت این نهاد امنیتی است.

رژیم همه راه‌های حق خواهی را بسته و انتظار دارد که در صف مرگ نشسته و هیچ حرکتی نکنیم؛ اما ما هرگز چنین نخواهیم کرد
وقت باهند و مقاومت در برابر این جنایتکاران فرا رسیده، پس ای بلوچ بیدار شو و قیام کن تا بیش از این در ذلت و خواری دست و پا نزنیم