برخی از افراد ملت تحت استعمار، غلامی را قبول و برخی هرگز غلامی را نمی‌پذیرند!