بلوچستان دارای بزرگترین معدن طلای خاورمیانه اما ویرانه