سه‌شنبه 28 نوامبر 2023 - 16:16

دشمنان تک نخل دَرک و نخلستان ها و درختان بلوچستان چه کسانی هستند؟