پنج‌شنبه 30 نوامبر 2023 - 14:43

رئیسی نماز تبلیغاتی خواند تا ارباب پوتین تحویلش بگیرد اما گویا برعکس عمل کرد