نه سلطنت نه رهبرى دمكراسى برابرى

🔹 آزادیخواهان بلوچ با شعارهای «مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر» و «نه سلطنت نه رهبری، دموکراسی برابری»، «مرگ بر لاریجانی و مرگ بر خامنه ای» همچنان در خیابان های دزاپ حضور دارند