پیام حبیب الله بلوچ، دبیر کل حزب بلوچستان راجی تپاکی و مدیر جنبش #سهاب، در خصوص دعوت به پیوستن بلوچستان به اعتصابات سراسری شنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۱.